Een recessie in beeld: volume aan unieke vacatures

vergrootglas Gisteren meldde ik nog dat als gevolg van het nieuwe ontdubbelingsmechanisme van Jobfeed het unieke vacaturevolume in 2008 (en eerder) onverwacht sterk was gedaald en mogelijk geen correctie weergave vormt van het werkelijke aantal unieke vacatures. Om die reden had ik de cijfers over 2008 en eerder uit min evaluatie achterwege gelaten.

Ondertussen heeft Textkernel (op basis van een steekproef binnen de unieke vacatures van 2008 en eerder) aangetoond dat het ontdubbelingsmechanisme inderdaad te hard heeft gesneden in het unieke vacaturevolume. Op basis van het resultaat van deze steekproef kan ik de unieke vacaturevolumes per maand rekenkundig corrigeren, waardoor toch een langere termijnbeeld van het unieke vacaturevolume kan worden gegeven. En zo de recessie van 2008 – 2009 in beeld kan worden gebracht.

En die recessie ziet er volgens het unieke vacaturevolume zo uit:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – 2012. Bron: Jobfeed

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – 2012. Bron: Jobfeed

En met de periode van 2008 tot heden lijkt de volledige cyclus te zijn doorlopen. En kunnen we ons opmaken voor een tweede cyclus; tenslotte zitten we alweer in een volgende recessie… En dat terwijl we nog altijd niet op het niveau van voor de financiele crisis zijn aanbeland. Het vacaturevolume ligt tenslotte nog altijd 6,5% onder dat van begin 2008. Maar dat is natuurlijk al veel beter dan de –22,2% die in mei van 2010 werd bereikt; het dieptepunt tijdens de afgelopen crisis. Met de waaier aan negatieve indicatoren (naast een dalend BBP in de afgelopen twee kwartalen is er de nog altijd dalende index van het consumentenvertrouwen, de dalende huizenprijzen, stagnatie van autoverkopen, stijgende werkloosheid) is het meer dan waarschijnlijk dat we in de komende maanden een daling van de trendlijn gaan zien. Waarmee de tweede cyclus een aanvang neemt…

Overigens blijkt het 12-maands gemiddelde volume aan unieke vacatures voor de periode januari 2008 – februari 2012 een sterke inverse correlatie te vertonen met zowel het seizoensgecorrigeerde werkloosheidspercentage (-0,6) als met het 12-maands gemiddelde aan faillissementen voor Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s (-0,8). Deze correlatie maakt dat het unieke vacaturevolume als een redelijk betrouwbare proxy van de werkloosheid kan worden gebruikt. De zeer sterke correlatie tussen vacaturevolume en faillissementen van intermediairs is natuurlijk geen verwonderlijke; tenslotte is de intermediaire sector met huid en haar afhankelijk van het vacaturevolume. Maar het is altijd leuk om dat op deze wijze uit de cijfers naar boven te zien komen. Althans, ik vind dat leuk…

Verantwoording
Na controle heeft Textkernel laten weten dat deze sterke daling (deels) een gevolg het gevolg is van de nieuwe ontdubbelingsmethode, waardoor bij vacatures van voor 2009 een te groot percentage als doublure wordt gezien terwijl ze dit niet zijn. In verband hiermee heb ik voor het unieke vacaturevolume van 2008 (en eerder) een correctiefactor van 11,6% toegepast die gelijk is aan het verschil in nauwkeurigheid op basis van een door Textkernel uitgevoerde steekproef bij vacatureparen in 2008 (86%) en 2011 (96%). Deze correctiefactor is gebruikt om het unieke vacaturevolume in 2008 en eerder mee op te hogen.

Geef een reactie

2 Comments
 • Marc Drees
  says:

  Textkernel/Jobfeed heeft op deze site al meerdere keren uitgelegd hoe haar ontdubbelingsmechanisme werkt, en natuurlijk meest recent welke aanpassingen zij aan dit mechanisme hebben aangebracht als gevolg van de veranderende marktsituatie. Textkernel/Jobfeed zal de laatste zijn om een 100% betrouwbaarheid te claimen.
   
  Ik gebruik Jobfeed als bron voor ontwikkelingen rondom het vacaturevolume omdat in mijn optiek zij de meest betrouwbare gegevensset hebben, niettegenstaande de ontwikkelingen rondom het ontdubbelen. Waarbij Textkernel overigens zelf eveneens het boetekleed heeft aangetrokken; voor zover daar al sprake van zou moeten zijn.
   
  Verder zijn XML feeds per definitie betrouwbaarder dan spiders; zeker als je er vanuit gaat dat de aanbieders van feeds deze correct en volledig aanbieden. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat dit niet het geval is.
   
  Als laatste heb ik ook bij Textkernel/Jobfeed er nooit een geheim van gemaakt dat als er een betere bron voor vacatures beschikbaar komt ik daar gebruik van zal maken. Ik probeer tenslotte een zo goed mogelijk beeld van ontwikkelingen rondom het vacaturevolume te geven.

 • Perry
  says:

  Weer een goed artikel van uw hand Mr. Drees. 

  U baseert echter altijd veel informatie op hetgeen Jobfeed rapporteert. Ik blijf het echter een moeilijke vraag vinden hoe betrouwbaar Jobfeed daadwerkelijk is. Zelf heeft u ook posts geschreven waarin u hetzelfde onderschrijft. 

  De methoden die ze gebruiken zijn ook niet erg transparant of betrouwbaar te noemen. Case in point is natuurlijk het ontdubbelings debacle. Op de website reppen ze over spiders, maar ik heb op deze site gelezen over XML-feeds aangeleverd door de grote spelers op de markt. Het laatste is natuurlijk erg betrouwbaar, maar daarover lees ik niets op hun website.

  Magoed, als analist heeft u natuurlijk te roeien met de riemen die u heeft.