Breaking news: vacatures in maart 2012

vrolijk Het is 2 april en voor het eerst sinds oktober 2011 kan er weer een maandelijkse rapportage over het vacaturevolume worden geschreven. Het leek me minder gepast om deze blog posting op 1 april te publiceren vanwege de dan onvermijdelijke associatie met de kikker in de bil grappen. Terwijl de behandelde materie natuurlijk niets anders dan bloedserieus is.

In maart van 2012 blijft het totale volume aan nieuwe, unieke vacatures marginaal steken beneden het volume van maart 2011; exact 1%. Tegelijkertijd blijft het vacaturevolume van maart 2012 aanzienlijk groter dan in 2010 (+21,3%) en 2009 (+19,3%); maar dat waren ook twee magere maanden als gevolg van de financiele crisis die eind 2008 losbarstte. Met andere woorden; maart 2012 was een goede maand.

Vacaturevolume in maart
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in maart over de afgelopen vier jaar:

Aantal nieuwe vacatures in oktober, 2009 – 2012

Aantal nieuwe vacatures in maart, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Een fraaie herhaling van zetten; het vacaturevolume in 2009 en 2010 is vrijwel gelijk aan elkaar, net als de vacaturevolumes in 2011 en 2012. Maar tussen die twee doubletjes zit dus een verschil van 20% in vacaturevolume; in het voordeel van 2011 en 2012. En aangezien maart 2011 een zeer goede maand was kan exact hetzelfde gezegd worden van maart 2012.

Overigens waren niet alleen de maanden maart van 2011 en 2012 aan elkaar gelijk; de eerste drie maanden van deze twee jaar lijken wel identiek:

Aantal nieuwe vacatures per maand in het eerste kwartaal, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures per maand in het eerste kwartaal, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Een opvallende constatering, aangezien het eerste kwartaal van 2011 een soort euforisch gevoel zich van de markt te hebben meester gemaakt. En die euforie is ondertussen weer volledig verdwenen; een recessie raast om ons heen en het algemene consumentenvertrouwen in Nederland is tot een minimum gedaald.

Ontwikkeling van het vacaturevolume
Om het vacaturevolume van maart 2012 in enig perspectiefg te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Duidelijk is te zien dat het herstel van de financiele crisis nog altijd niet heeft geleid tot een niveau dat begin 2008 werd bereikt. Met een nog altijd groeiende onzekerheid ten aanzien van de economische ontwikkeling, het risico van vergaande bezuinigingen en een bevroren huizenmarkt is het onwaarschijnlijk dat het niveau van begin 2008 op enig moment in 2012 doorbroken zal gaan worden. Het lijkt logischer om van een daling van het vacaturevolume in de komende maanden uit te gaan.

Geef een reactie

1 Comment
  • Chris Stapper
    says:

    Maar (even voor mijn perspectief): 2008 was toch een enorm goed jaar? Helicoptervluchten in ruil voor sollicitaties enzovoorts. Dus als we dat niveau niet halen, dan is dat toch niet heel slecht? Het is meer niet-super-goed dan slecht.
    (ik geef de voorkeur aan de helikoptervluchten, laat dat duidelijk zijn, maar als het er niet in zit, kan ik daar mee leven)