Faillissementen in maart 2012

grafzerk Het aantal faillissementen van uitzenders en werving & selectiebureaus is in maart 2012 maar nauwelijks gestegen ten opzichte van februari, van 15 naar 16 faillissementen. En daarmee noteren we een tweede achtereenvolgende maand met een laag aantal faillissementen; zeker ten opzichte van de daaraan voorafgaande maanden.

Het 12-maands gemiddelde is hierdoor uitgekomen op 16,5. Het lijkt er op dat het aantal faillissementen ondanks de recessie nog altijd niet structureel aan het toenemen is. Hoewel het 12-maands gemiddelde nog altijd iets hoger ligt dan het niveai van eind 2010 – begin 2011 is er geen duidelijke richting in de trendlijn waar te nemen. Het wordt dus afwachten.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand; gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume, januari 2007 – maart 2012

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume, januari 2007 – maart 2012

De ingezette stijging van de trendlijn zet zich dus niet door; de vraag is of we nu een transitie zie naar lagere aantallen faillissementen per maand of dat dit slechts een interbellum is op weg naar hogere aantallen. Alleen de toekomst zal ons dat kunnen leren. Geduld is een schone zaak…

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een reactie