Vacaturesite top 10: Megajobs is terug…

Vacaturemonitor, positief Jawel, Megajobs is terug in de vacaturesite top 10. Helaas lijkt deze terugkeer vooral een artefact van de interne doublures binnen een vacaturesite. Jobfeed telt tegenwoordig ook deze doublures mee bij het totale volume aan vacaturesplaatsingen. Waardoor Banenmatch al weinig realistische vacature-aantallen laat zien. En nu dus ook Megajobs. Die als een gevolg daarvan (tijdelijk) is teruggekeerd in de vacaturesite top 10.

Helaas biedt Jobfeed nog altijd geen mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen het volume aan vactureplaatsingen en dat volume minus de interne doublures per site. Dat laatste volume is tenslotte waar de vacaturesite top 10 de laatste jaren over gaat. En dus is er op dit moment nog altijd geen goed vergelijk te maken met de historische tijdsreeks. Maar in de overtuiging (of is het slechts hoop…?) dat alles nog goed zal gaan komen, ga ik koppig door met deze serie.

De wekelijkse top 10
De top 10 over de afgelopen drie weken ziet er zo uit:

Marktaandeel top 10 vacaturesites; 2011 – 2012 (week 12 – 14). Bron: Jobfeed 

Marktaandeel top 10 vacaturesites; 2011 – 2012 (week 12 – 14). Bron: Jobfeed

Ten opzichte van vorige week ziet het resultaat er als volgt uit:

  1. Banenmatch: -0,2%
  2. Werk.nl: +0,1%
  3. Jobselectie: +0,2%
  4. Jobbird: +0,4%
  5. Nationale Vacaturebank: +0,1%
  6. VacatureBase: +0,1%
  7. Monsterboard: +0,2%
  8. DOVAjobs: -0,2%
  9. Vacaturevijver: -0,2%

Het vertekende beeld van Banenmatch blijft onveranderd bestaan als gevolg van het relatief grote aantal interne doublures van vacaturesites bij deze site en het nog altijd niet kunnen onderscheiden binnen Jobfeed van deze groep aan vacatures die vroeger niet werden meegeteld. En daarmee is het wachten dus op cijfers waarmee het beeld weer kan worden gecorrigeerd. Wachten…

Ook Jobbird is haar dip van de indexatie van de volledige vacaturedatabase nog niet te boven. Over twee weken is dit overigens wel het geval. Overigens lijkt Jobbird in de echte wereld onderweg naar de 40.000 vacatures. Waarmee de site nog altijd op koers lijkt te liggen om de ambitie van 100.000 vacatures per eind 2012 te realiseren.

Maar laten we even niet vergeten dat sinds lange tijd een gouwe, ouwe is teruggekeerd: Megajobs. Die overigens naar alle waarschijnlijkheid weer net zo snel zal verdwijnen op het moment dat Jobfeed het issues van de interne doublures heeft opgelost. Want sinds de introductie van het nieuwe ontdubbelingsmechanisme (en dus ook de introductie van de interne doublures) heeft Megajobs een gigantische sprong gemaakt in volume aan vacatureplaatsingen.

Overigens is het volume aan unieke vacatures over de afgelopen drie weken 5% kleiner dan het volume in dezelfde periode in 2011. Sinds begin 2012 is er langzaam een steeds negatievere trend waar te nemen in het unieke vacaturevolume ten opzichte van 2011. Waar januari nog 2,4% hoger scoorde dan janauri 2011 was dit in februari al teruggelopen tot 1,3% om in maart om te slaan in een krimp van 1%. En als de voortekenen niet bedriegen lijkt april dus nog slechter uit te vallen. Nu waren de maanden maart, april en vooral mei 2011 wel bijzonder hysterische maanden als het om het unieke aantal vacatures gaat. Dus misschien doen de vacaturehouders het in 2012 gewoon wat rustiger aan…

Social media buzz
En dan de social media buzz en het sentiment van de afgelopen maand van de 10 grootste vacaturesites:

Social media ‘buzz’ en sentiment van de 10 grootste vacaturesites, afgelopen 30 dagen. Bron: Coosto

Social media ‘buzz’ en sentiment van de 10 grootste vacaturesites, afgelopen 30 dagen. Bron: Coosto

En Banenmatch heeft nu de absolute meerderheid van de social media buzz te pakken; dankzij een stijging van 2% ten opzichte van vorige week. Monsterboard volgt onveranderd op grote afstand, met daar weer ver achter Jobbird en Nationale Vacaturebank.  Het is een nogal eenzijdig feestje aan het worden…

Geef een reactie

1 Comment