CBS: werkloosheid maart blijft gelijk/daalt naar 5,9%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in maart de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) licht gestegen ten opzichte van februari 2011:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2012 licht toe [2.000 personen] en kwam uit op 465 duizend personen. Dat is 5,9 procent van de beroepsbevolking..

En daarmee is de werkloosheid blijven staan/gedaald naar 5,9%. Door correcties in voorgaande maanden bleek de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid voor zowel januari als februari te zijn uitgekomen op 5,9%. Verleden maand was dit (voor beide maanden) nog 6,0%.

Het langere termijnbeeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

 Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – maart 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 –  maart 2012. Bron: CBS

De snelle stijging van de werkloosheid in 2011 lijkt op basis van de afgelopen maanden duidelijk te zijn omgeslagen in een langzame stijging en mogelijk zelfs een plateau. Een wat onverwachte ontwikkeling; zij het een buitengewoon aangename. Wat er in de komende maanden gaat gebeuren is anyone’s guess. Ondanks de duidelijk op rood staande economische indicatoren laat de ontwikkeling van de werkloosheid voorlopig geen alarmbellen rinkelen. En dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Hoewel dit voor het werkende deel van de beroepsbevolking natuurlijk bijzonder goed nieuws is.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een antwoord

3 Comments
 • B.S.
  says:

  Overigens dient hier niet ‘alleen maar’over gediscusieerd te worden, maar hier dient paal en perk aan gesteld te worden. Het misbruik van monddood en rechteloos gemaakte Bijstanders loopt inmiddels de spuigaten uit!

 • Ria O.
  says:

  De werkloosheidscijfers geven een vertekend beeld: Gemeenten laten nl. bijstanders met behoud van uitkering werken in reguliere vacatures. Zij laten bijstanders jarenlang met behoud van uitkering de loodsen van sociale werkplaatsen schoonmaken. Bijstanders maken met behoud van uitkering scholen schoon; contracten met schoonmaakbedrijven worden opgezegd. Bijstanders staan tegenwoordig ook in de kantine van overheden. Ook produktiewerk op sociale werkplaatsen wordt nu gedaan door bijstanders..
   
  Waarom krijgen deze bijstanders geen flex-contract?  want dan zouden we wellicht een daling kunnen zien in de werkloosheid. 
  Vacatures verdwijnen waar bijstanders verschijnen.
  Met honger als chantagemiddel.!! Geen enkele rechtsbescherming. Werken onder het minimumloon, geen CAO opbouw…..en gemeente maken hier gretig misbruik van. En ontwijken met deze constructie ook nog eens de werkgeverslasten….
   
  Mijn gemeente heeft in elk geval al een postief MILJOENENRESULTAAT gerapporteerd over 2011…..En dat is niet zo vreemd met honderden LIJFEIGENEN ……en honger als dwangmiddel…..
   
  laten we  hier eens een discussie over starten.
   

  • B. S.
   says:

   Ik deel de reactie van Ria O.

   Het misbruik van Bijstanders begint ernstige vormen aan te nemen. Allerlei constructies worden bedacht om kennelijk aan gratis arbeiders te komen momenteel. Dit geldt ook voor reguliere kantoorbanen, waarbij men probeert mensen te werven voor inmiddels al 1 jaar op bijna fulltime basis (dat is veel te lang). Zonder enig perspectief op een baan(garantie), maar wel onder het minimumloon te werk worden gesteld, onder het mom van stageplekken, werkervaringsplekken op reguliere banen. Inderdaad in samenwerking met gemeenten en ingehuurde R&R bureaus. Dit gaat veel te ver. Dit is absurd en wrang. Allerlei partijen profiteren ervan, behalve degene die daar bijna gratis en voor niets aan het werk is. Andere collega’s om hun heen maken lol, gaan met vakantie, kunnen nog leuke dingen doen, kleren kopen etc.. Deze mensen niet en als het even tegenzit mogen zij bijna nog hun eigen vervoerskosten betalen om op hun werkplek te komen. Geen CAO, geen pensioenopbouw.

   Dat is gewoon uitbuiten van mensen nota bene onder dwang.  

   Mensen kunnen zo geen kwaliteit van leven opbouwen en blijven in onzekerheid verkeren over hun toekomst.  Ook mogen zij niet weigeren, want dan verliezen zij hun Bijstandsuitkering (ookal beseft de Bijstander dat het dubieuze omstandigheden zijn, waar zij zelf helemaal niets mee opschieten). Worden in feite monddood gemaakt, rechteloos bijna. Dit werkt helemaal niet motiverend, maar juist demotiverend.

   Het erge van dit is dat het niet om per se werkweigeraars gaat, maar juist ook over mensen die jarenlang hebben gewerkt, maar door omstandigheden in de Bijstand zijn geraakt (tegen eigen wil en dank in).  Mensen met goede werkervaringen en goede cv’s. Vacatures verdwijnen zo inderdaad daar waar Bijstanders verschijnen!