Monster(board) zwijgt in alle toonaarden en dient daarom voorgoed te zwijgen

Icoon Monster Monster(board) komt iedere maand met de Monster Employment Index (MEI); volgens het bedrijf is deze MEI een betrouwbare, wereldwijde bron van informatie over de online arbeidsmarkt. Dit is echter voor de Nederlandse markt aantoonbaar onjuist. Een reden om bij Monsterboard aan te kloppen en te vragen wat er nou in die grote representatieve selectie van carrièrewebsites en online vacatures zit. Via een e-mail heb ik aan Hugo Stienstra (marketing manager Monsterboard) de volgende vraag voorgelegd:

Wie kan ik binnen Monster benaderen met betrekking tot de Monster Employment Index? Ik ben buitengewoon benieuwd welke sites ten behoeve van Nederland worden gebruikt om de MEI mee samen te stellen. Tenslotte geeft de MEI zowel op maandbasis als in de trend een beeld weer dat volledig losstaat van de huidige werkelijkheid zoals dat op de meest volledige manier kan worden vastgesteld; middels Jobfeed.

Het lijkt me beter om openheid te geven en (naar alle waarschijnlijkheid) de onjuistheid van de MEI te erkennen dan proberen de illusie te continueren dat de MEI (althans voor Nederland) een weerspiegeling is van een werkelijke trend in de online vacaturemarkt. Maar die keuze is natuurlijk uitsluitend door Monster te maken

Ik kreeg hierop een oneliner terug:

Ik kan je helaas geen informatie geven over de betreffende sites.

Niet geheel tevreden met dit antwoord stuurde ik Stienstra een tweede e-mail:

Begrijp ik uit jouw reactie dat Monster(board) geen duidelijkheid verschaft over welke sites deel uitmaken van de Monster Employment Index? Is dat het officiële standpunt van Monster en/of is dat het officiële standpunt van Monsterboard?

De ‘reactie’ van Monsterboard naar aanleiding van het ongetwijfeld als een provocatie bedoelde persbericht van Jobbird was overigens bijzonder zwak. Is er ook nog een inhoudelijke reactie te verwachten waarin Monsterboard een verklaring geeft voor de discrepantie tussen de werkelijkheid (CBS, Jobfeed) en de Nederlandse MEI, zowel in waarde als in trend? Wordt door de afdeling die verantwoordelijk is voor de MEI in Nederland onderzoek gedaan naar de reden van de zeer sterke afwijking tussen MEI en deze werkelijkheid?

Het antwoord is deze keer weliswaar iets uitgebreider, maar ik schiet er nog steeds niets mee op:

Dank voor je belangstelling voor de MEI.

In de reactie waar je aan refereert vind je onze zienswijze. Daarin staat onder andere dat de MEI wordt gecheckt  door een onafhankelijk onderzoeksinstituut en internationaal wordt gerespecteerd.

Geen enkele reactie dus op de door mij geschetste discrepantie tussen de CBS en Jobfeed cijfers enerzijds en de Monster cijfers anderzijds. Geen antwoord op de vraag of er onderzoek wordt gedaan naar die discrepantie door Monster. Helemaal niets.

Jobbird had een, overigens feitelijk onjuist, persbericht uitgebracht waarin zij de betrouwbaarheid van de MEI in twijfel trok. Monster had hier vervolgens op ‘gereageerd’ door uitsluitend zichzelf op de borst te kloppen. Hieronder is integraal het ‘persbericht’ van Jobbird en de ‘reactie’ van Monsterboard te lezen:

image 

Monsterboard weerlegt op geen enkele manier het inhoudelijke argument dat de MEI voor Nederland concreet onjuist is. Het bedrijf verschuilt zich slechts achter een onafhankelijk onderzoeksinstituut (wat een Amerikaans call center blijkt te zijn dat inbound & outbound marktonderzoek doet) en het feit dat op dit moment bedrijven en instituten gebruik maken van de MEI.

Wat het ‘onderzoeksinstituut’ precies kan controleren is mij een volstrekt raadsel; de volledigheid van de door Monster verzamelde cijfers is op geen enkele manier door een dergelijk bureau te verifieren. Daarnaast brengt dit bureau geen publiek beschikbaar verslag uit van haar bevindingen. Evenmin is bekend op welke wijze en met welke frequentie het bureau de MEI ‘onderzoekt’. En dan is er nog de claim van duizenden publieke en private organisaties in Europa. Evenmin te controleren. Eurostat gebruikt de MEI niet, dus hoe Monsterboard kan claimen dat de EC de MEI gebruikt in haar maandelijkse updates over de arbeidsmarkt is mij een volstrekt raadsel.

Het lijkt me echter de hoogste tijd dat in ieder geval voor Nederland de onzin die Monster(board) maandelijks uitkraamt aan de kaak moet worden gesteld. Om er daarmee voor te zorgen dat deze onzin niet langer enige aandacht krijgt in de mainstream media. Het moet eesn afgelopen zijn met het publiceren van niet te verifieren en concreet onjuiste informatie over onze arbeidsmarkt door een bedrijf die hier uitsluitend commercieel voordeel uit wenst te halen. Ik ga daarom eens nadrukkelijk broeden over de grootte van de toeter die nodig is om het verhaaltje van Monster(board) voorgoed uit Nederland te laten verdwijnen.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

5 Comments