Manpower blijft hard krimpen in Nederland

Logo en logotype Manpower Gisteren publiceerde Manpower Group als eerste grote uitzender de resultaten over het eerste kwartaal van 2012 en het was een mix van zoet en zuur. De omzet kwam een olifantshaar hoger uit dan de omzet van hetzelfde kwartaal in 2011 maar de bruto marge zakte weer fors terug, naar het op een na laagste niveau in de afgelopen vijf jaar. De tijden van brutomarges rond of boven de 18% zijn ondertussen ver, ver weg.

Jeffrey Joerres (CEO en Chairman ManpowerGroup) wist er desondanks een positief geluid uit te persen:

We were able to achieve very solid profitability despite the continued headwinds of slow economic growth. Our geographic foot print, wide range of offerings and very good expense management contributed to the strong quarter.

En daar zit natuurlijk wel wat in, want de economische ontwikkeling is bepaald niet gunstig geweest voor uitzenders. Maar het is vooral in Nederland waar voor Manpower de pijn lijkt te zitten. Want hier daalde de omzet maar liefst 8% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. En het einde lijkt volgens Manpower nog niet in zicht…

Margedaling
Helaas wist Manpower de gunstige ontwikkeling van haar brutomarge niet vast te houden. De marge is wederom gedaald en lijkt de grootste moeitte hebben om weer boven de 17% te komen. Of zou die tijd voorgoed voorbij zijn?:

Manpower: Omzet en brutomarge, Q1 2007 – Q1 2012

Manpower: Omzet en brutomarge, Q1 2007 – Q1 2012

Een zorgwekkende ontwikkeling voor Manpower en eentje die het bedrijf dus zal dwingen nog verder de tering naar de nering te zetten. Maar het zou me verbazen als hiermee niet ook een ontwikkeling wordt getoond die voor de totale uitzendwereld zal gaan gelden. Het lage onderscheidende vermogen, gekoppeld aan een lage gepercipieerde toegevoegde waarde in een steeds competitiever werkveld lijkt ervoor te zorgen dat de tijden van voor de financiele crisis misschien wel voorgoed verdwenen zijn. Uitzenders zullen moeten innoveren om te overleven, maar de ruimte voor innovatie wordt met dalende marges steeds moeilijker. Een buitengewoon interessante ontwikkeling, hoewel de stakeholders hier mogelijk een iets andere mening over zullen hebben…

Donkere wolken in Europa
De recessie in Europa laat Manpower duidelijk niet ongemoeid. Het segment Zuid-Europa laat een daling van maar liefst 3,5% in omzet zien ten opzichte van Q1 2011; Noord Europa weet er, uitsluitend dankzij de UK, nog een plusje van 0,5% uit te persen.

Omzetontwikkeling geselecteerde landen regio Noord-Europa, Q1 2011 vs. Q1 2012. Bron: Manpower

Omzetontwikkeling geselecteerde landen regio Noord-Europa, Q1 2011 vs. Q1 2012. Bron: Manpower

Daar staat het dus; Nederland als grootste daler van Noord-Europa. Sterker nog; van heel Europa! En daarmee heeft Manpower ook nog eens aanzienlijk slechter gepresteerd dan de ABU index. Die gedurende de eerste drie periodes van 2012 bijna 5% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode van 2011. Manpower krimpt in Nederland dus veel harder dan de markt van grote uitzenders. Niet goed…

Verder is het natuurlijk zeer opvallend om te zien dat Duitsland krimpt terwijl dat het enige land in de Eurozone is die relevante economische groei weet te melden. Tegelijkertijd lijkt er in de UK een beweging gaande die wel eens gelijkwaardig zou kunnen zijn aan die in de VS, een wholesale shift van vaste naar tijdelijke (lees: uitzend)banen.

Geen glimmer of hope voor het tweede kwartaal
Manpower is ook buitengewoon negatief over Europa als het om de omzetontwikkeling voor het tweede kwartaal van 2012 gaat:

Omzetontwikkeling voor het tweede kwartaal van 2012. Bron: Manpower

Omzetontwikkeling voor het tweede kwartaal van 2012. Bron: Manpower

Dat is voor Zuid-Europa een bijna twee keer zo grote krimp als voor Q1 was verwacht, voor Noord-Europa is de verwachte krimp zelf meer dan twee keer zo groot. Manpower is duidelijk zeer negatief over de economische ontwikkeling van Europa. En daarmee geeft Manpower blijk van een buitengewoon realistische kijk op de waarschijnlijke werkelijkheid.

Geef een reactie

5 Comments