Vacaturevolume per beroepsgroep: een deep dive

vergrootglas Dankzij de correcties uitgevoerd door Jobfeed durf ik na lange tijd weer cijfers te tonen over de ontwikkeling van het unieke vacaturevolume per beroepsgroep. Cijfers die in de loop van 2011 steeds onwaarschijnlijker leken te worden en na controle door Jobfeed ook niet langer correct bleken. Maar diezelfde cijfers zijn dankzij de vernieuwde ontdubbelingsstrategie aanzienlijk betrouwbaarder geworden.

Vandaag laat ik de ontwikkeling van het unieke vacaturevolume per beroepsgroep (voor geselecteerde groepen) zien, van 2008 tot heden. En er zijn formidabele verschillen te ontdekken in die ontwikkeling, van buitengewoon negatief (administratieve beroepen) tot bijzonder positief (beroepen in installatie, reparatie en onderhoud). En natuurlijk alles daartussen. Maar genoeg geleuterd, hier komen de cijfers.

De getoonde grafieken zijn gebaseerd op een voortschrijdend 52-weeks gemiddelde van het unieke vacaturevolume waarbij het percentage verandering ten opzichte van het nulpunt (het gemiddelde unieke vacaturevolume over heel 2008) is weergegeven.

Onderstaande grafiek toont die ontwikkeling van een aantal grote(re) beroepsgroepen die op dit moment nog altijd niet op het niveau van 2008 zijn teruggekeerd:

%verandering 52-weeks gemiddelde unieke vacaturevolume, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

%verandering 52-weeks gemiddelde unieke vacaturevolume, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

De gemiddelde ontwikkeling van het unieke vacaturevolume over het totaal van alle beroepsgroepen wordt getoond in de donkergrijze lijn. En daaruit is te zien dat we na een lange herstelperiode weer in een krimp zijn aanbeland, waarbij het hoogste niveau van het herstel nog altijd enkele procenten onder het niveau van 2008 ligt.

Maar de ontwikkeling van de verschillende beroepsgroepen is bijzonder divers te noemen. Met als negatieve uitschieter de beroepsgroep Administratie en klantenservice. Deze beroepsgroep heeft nauwelijks herstel laten zien en lijkt ondertussen weer op weg richting het laagste niveau dat na de financiele crisis was bereikt, bijna 50% minder unieke vacatures… Daar tegenover staat de beroepsgroep Verkoop en handel die zich net boven het niveau had geworsteld maar ondertussen weer in een (zeer lichte) krimp is aanbeland. Deze beroepsgroep liet overigens al vrij snel een herstel zien terwijl alle andere beroepsgroepen in bovenstaande grafiek nog volop in een krimp zaten.

Verder is het interessant om te zien dat de beroepsgroep Engineering als enige nog niet in een krimp lijkt te zijn aanbeland. Alle andere beroepsgroepen laten de kopjes alweer hangen, maar Engineering lijkt er nog kleine plusjes uit te persen. Op basis van de onderliggende vacaturevolumes ziet dat beeld er overigens zo uit:

Engineering vacatures per week en 52-weeks gemiddelde (rode lijn), 2008 – heden. Bron: Jobfeed

Engineering vacatures per week en 52-weeks gemiddelde (rode lijn), 2008 – heden. Bron: Jobfeed

Duidelijk is te zien dat Engineering het jaar 2012 zeer goed is begonnen in vergelijking met vorig jaar. De vraag is natuurlijk of deze beroepsgroep deze performance ook weet te continueren in de rest van 2012. Gezien de forse vacaturevolumes in 2011 lijkt dit een pittige uitdaging te worden.

En dan zijn er natuurlijk ook grote(re) beroepsgroepen die ondertussen een groter vacaturevolume hebben weten te bewerkstelligen ten opzichte van het volume van 2008. Deze beroepsgroepen zijn dus sterker uit de financiele crisis gekomen:

%verandering 52-weeks gemiddelde unieke vacaturevolume, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

%verandering 52-weeks gemiddelde unieke vacaturevolume, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

En de grote winnaar is: de beroepsgroep Installatie, reparatie en onderhoud. Er lijkt een zekere gewichtsloosheid bij deze beroepsgroep te bestaan. Na het uitbreken van de financiele crisis is deze beroepsgroep zo’n 10% in vacaturevolume gekrompen om vervolgens al heel snel de lijn naar boven te hervinden en ondertussen een plus van meer dan 50% te kunnen tonen. Indrukwekkend! En er is evenmin sprake van een neergang, hoewel de groei wel lijkt te stagneren.

Op respectabele afstand is de beroepsgroep Productie nog altijd een trotste nummer 2. Met op dit moment een plus van 20%, maar er is al geruime tijd sprake van een krimp in het vacaturevolume, net als bij de beroespgroep Inkoop en magazijnbeheer. Deze laatste beroepsgroep had oorspronkelijk een zeer grote krimp moeten doorstaan om vervolgens zeer rap in de groeizone terug te keren. Maar de recessie lijkt ook deze beroepsgroep niet onberoerd te laten; de nullijn komt alweer bijzonder dicht in de buurt.

En dan is er nog de beroepsgroep Informatie- en communicatietechnologie. Een trage krimp werd gevolgd door een even traag herstel dat zich nog altijd lijkt door te zetten. Waardoor deze beroepsgroep op dit moment bijna 10% meer vacatures heeft dan in 2008. Zonder duidelijke tekenen van afvlakking van de groei. De IT-motor lijkt dus nog niet aangetast door de gloom and doom van de nieuwe recessie.

En op detailniveau ziet dat er zo uit:

ICT vacatures per week en 52-weeks gemiddelde (rode lijn), 2008 – heden. Bron: Jobfeed

ICT vacatures per week en 52-weeks gemiddelde (rode lijn), 2008 – heden. Bron: Jobfeed

Deze beroepsgroep is 2012 bijzonder goed begonnen in vergelijking tot 2011. Het vacaturevolume ligt aanzienlijk hoger dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. En dat terwijl 2011 al een bijzonder goed jaar voor deze beroespgroep is geweest.

En dat is ook meteen de verklaring waarom intermediairs in de ICT-sector zonder uitzondering met een grote glimlach rondlopen en zeggen dat er van een recessie geen enkele sprake is. Ze hebben binnen hun werkterrein dan ook voor de volle 100% gelijk. Als je echter administratieve beroepen aan het bemiddelen ben zijn antidepressiva echter aanbevolen…

Geef een reactie

2 Comments
 • Mark Portier
  says:

  Hey Marc,
  Je maakt onderscheid tussen enerzijds ‘Engineering’ en anderzijds ‘Installatie, reparatie en onderhoud’, met allebeide hun eigen grafiekje. Mijn bescheiden mening is, dat deze groepen elkaar dusdanig overlappen dat je ze niet als aparte groepen kunt zien. Zo doen bijvoorbeeld een mechanical en electrical engineer ook installatie, reparatie en onderhoud. Deze mensen doen hetzelfde werk, maar ze moesten een groep kiezen bij het ‘aanvinken’. De ene koos hiervoor…. de ander koos daarvoor, maar het houdt in feite hetzelfde in.
  De grafieken zijn verder leuke wetenswaardigheden. Ben wel erg benieuwd naar een voorspellende grafiek.

  Groeten, Mark.