Kan de laatste HR-rakker het licht uitdoen?

grafzerk Ten aanzien van de vraag of de HR-functie enige wezenlijke bijdrage levert aan de bedrijfsdoelen is er weer eens een rapport uitgekomen. Dit keer van AON Hewitt, met haar 2012 European HR Barometer, het resultaat van een survey onder HR leaders. Met voor mij als meest in het oog springende resultaten:

 • HR function continues to struggle to deliver on policy execution and anticipation of future needs
 • CEO remains the top partner for HR – but trust is declining

HR blijft dus een probleemgevalletje…

Dat blijkt helemaal uit onderstaande detaillering van (het gebrek aan) de waarde van HR:

When judging its own performance against business expectations, HR delivery has matched corporate targets in only 10 out of 25 employee-related activities, with no material improvement compared to last year. In 15 HR-specific activities the majority of respondents admit to performing below expectations. The most frequently mentioned areas of excellence, where companies are out-performing business expectations, include corporate governance, industrial relations, health and safety at work and corporate social responsibility. At the opposite, the weakest fields, where HR is looking for improvement, are in relation to work-life balance programmes, mapping and management of competencies and HR metric tools. In these areas none of the respondent organisations delivered beyond targets.

Een droevige constatering en mogelijk een verder bewijs dat de HR rol nauwelijks toegevoegde waarde lijkt te bieden. Sterker nog, het lijkt er dus op dat de toegevoegde waarde van HR niet eens gemeten kan worden. Zou dat bij gebrek aan parameters zijn of is de bijdrage zo miniscuul dat het niet meetbaar is?

In een wereld waarin arbeidscontracten steeds verder flexibiliseren en werknemers en werkgevers naar andere vormen van samenwerking migreren lijkt de HR-functie per werkgever een uitstervende rol te gaan worden. Mogelijk kan HR beter zelf het licht uitdoen voordat ze hiertoe gedwongen worden.

Een CHO, CHRO of CHCO  lijkt er voorlopig niet aan te komen, en dat is maar beter ook. Beheertaken zijn nou eenmaal beter uit te besteden dan zelf in huis te houden. En al helemaal in het licht van de veranderende arbeidsrelaties.

Geef een reactie

1 Comment
 • Susan
  says:

  Omdat men binnen HR toch het nut en de waarde van HR wil aantonen, is er een ontwikkeling richting HR accounting en HR analytics. In Amerika is loopt deze ontwikkeling al 5 jaar, in Nederland begint dit net een jaar echt op gang te komen. Mijn ervaring is echter dat slechts weinig organisaties hier het nut van inzien. Vreemd genoeg is dit voornamelijk de mening van de HR afdelingen, en niet van het management. De waarde van HR kan dus wel gemeten worden (hoewel de meningen hier ook weer over verschillen), maar vaak staat men dit dus niet toe. Ook is er een algemene mening dat HR niet met cijfers hoort te werken, wat wel belangrijk is als je concreet wil aantonen wat er veranderd of verbeterd is.
   
  Susan – afstudeerder