LinkedIn toont aantal sollicitanten bij vacature

Mogelijk doet LinkedIn dit al veel langer, maar ik werd er gisteren op gewezen: het aantal sollicitaties bij een vacature vermelden. En dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:

LinkedIn, aantal sollicitanten

Gezien? Onder de knop Apply Now (wat is dat toch voor onzin met dat woordje nu of now, verwacht iemand dat als je op een knop met Apply klikt dat je pas over een uur kan solliciteren?)  staat het aantal mensen dat op die knop heeft geklikt.

En dat is een bijzonder goede zaak!

LinkedIn gaat er overigens een beetje Amerikaans mee over the top door ook teksten (inclusief visuals) als On Fire of Hidden Gem aan toe te voegen, ongetwijfeld afhankelijk van het aantal ‘sollicitaties’:

LinkedIn, aantal clicks 

Hier wordt overigens ook meteen duidelijk dat waar via LinkedIn wordt gesolliciteerd het aantal sollicitanten kan worden geteld, maar als via de website van de vacaturehouder wordt gesolliciteerd dit aantal niet bekend is. LinkedIn laat nu feitelijk alleen zien hoeveel bezoekers op de knop Apply on Company Website hebben geklikt. Niet hoeveel van die bezoekers uiteindelijk ook daadwerkelijk via die website hebben gesolliciteerd. En er kunnen allerlei redenen zijn waardoor dit niet is gebeurd. Het tonen van een aantal is in dit geval dus redelijk riskant.

 

Maar het idee om het aantal sollicitanten te tonen is natuurlijk wel een goede. Dit geeft de bezoeker van de pagina die zelf een sollicitatie overweegt tenslotte een soort reality check. Zijn er nog weinig sollicitaties dan kan zelfs bij twijfel over de eigen kwalificaties nog wel een sollicitatiepoging worden gewaagd. Zijn er enige tientallen sollicitanten? Dan is er voldoende reden om aan te nemen dat alleen bij volledige geschiktheid een kans kan worden gemaakt.

De tegenwerping dat het tonen van het aantal sollicitanten bezoekers mogelijk zou afschrikken om te solliciteren is een veelgehoorde, maar berust op een misvatting. Een geinformeerde werkzoeker telt voor twee. Zo zal een werkzoeker die vol vertrouwen is in de eigen kansen zich niet laten intimideren door de mededeling dat een groot aantal sollicitanten hem/haar is voorgegaan. Tegelijkertijd zal een werkzoeker die twijfelt over de eigen kansen hiermee mogelijk besluiten niet te solliciteren. Waarmee naar alle waarschijnlijkheid de gemiddelde kwaliteit van de sollicitant zal stijgen; tenzij de wereld uitsluitend uit werkzoekers bestaat met overspannen verwachtingen van de eigen kwaliteiten.

Een tekortkoming is natuurlijk dat indien een vacature op meerdere sites wordt aangeboden er geen zicht bestaat op het totaal aantal sollicitaties. Daarmee kan het getoonde aantal dus (aanzienlijk) lager zijn dan het werkelijke aantal sollicitaties.

Het zou natuurlijk fijn zijn om naast het aantal sollicitaties ook het aantal keer te zien dat de vacature is bekeken. Zo heb je ook enig idee van het aantal bezoekers dat naar de vacature heeft gekeken zonder over te gaan tot het klikken op de Solliciteer knop.

Nog veel mooier zou het zijn als kan worden doorgeklikt op de ‘sollicitanten’ om vervolgens informatie te zien die je zou helpen te bepalen in hoeverre de kwalificaties van de concurrentie zodanig zijn dat het al dan niet zin heeft om te solliciteren. Er vanuit gaande dat iedere respondent een LinkedIn profiel heeft zou dit, vanzelfsprekend geanonimiseerd, relatief eenvoudig kunnen worden gedaan.

Daarnaast zou LinkedIn natuurlijk een service kunnen bieden om respondenten te informeren over de voortgang (aantal sollicitanten, hoe scoor ik ten opzichte van de concurrentie).

Jobbird is voor zover ik weet de enige grote vacaturesite die zowel het aantal views als het aantal sollicitaties bij een vacature toont:

Jobbird, aantal views, aantal sollicitaties

 

h/t Herbert Prins

Geef een reactie

3 Comments