Breaking news: vacatures in april 2012

Angstig Het is 1 mei en dus de hoogste tijd om de resultaten over het unieke vacaturevolume van april wereldkundig te maken. En om maar meteen met de deur in huis te vallen; het is geen goede maand geweest. Althans, vergeleken met april 2011. De eerste helft van 2011 kenmerkte zich op het gebied van unieke vacatures als een periode van irrational exuberance, zoals een voormalige Fed baas het ooit zo fraai heeft verwoord.

Maar die periode ligt ondertussen lang achter ons. Vandaag de dag zijn twijfel en zorg dominant en dat lijkt zich te vertalen in een fors lager vacaturevolume. Ten opzichte van vorige maand zakt het unieke vacaturevolume met 5,5% in, ten opzichte van april 2011 is dat zelfs 12,3%. En dat is fors, heel fors…

Vacaturevolume in april
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in maart over de afgelopen vier jaar:

Aantal nieuwe vacatures in april, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures in april, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Hier is duidelijk te zien hoezeer april 2011 afwijkt van zowel dezelfde maand in de daaraan voorafgaande jaren als de maand april in 2012. Tegelijkertijd is april 2012 natuurlijk nog altijd een heel stuk beter dan 2009 en 2010. Maar ondertussen is april de 2e achtereenvolgende maand in 2012 die lager uitkomt dan het vorige jaar. En waar dat verschil in maart nog beperkt bleef is het verschil in de achter ons liggende maand sterk toegenomen:

. Aantal nieuwe vacatures per maand in de eerste vier maanden, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures per maand in de eerste vier maanden, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Is er sprake van een trendbreuk of is dit slechts een adempauze? Optimisten gaan ongetwijfeld voor het laatste, maar de data wijst op een andere ontiwkkeling. In onderstaande grafiek is de procentuele ontwikkeling van het unieke vacaturevolume (voortschrijdend 12-maands gemiddele) ten opzichte van januari 2008 weergegeven:

%verandering unieke vacaturevolume, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

%verandering unieke vacaturevolume, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

Er is een zeer duidelijke piek te zien met een ondertussen scherpe daling van de trendlijn. En mei 2011 was de meest positieve maand (in termen van het unieke vacaturevolume) van de periode van irrational exuberance. Dus de kans dat die trendlijn volgende maand nog scherper naar beneden gaat is redelijk groot. Tenzij natuurlijk het volume aan unieke vacatures in de deze nieuwe maand mei een ongekende comeback maakt. We kunnen niets anders doen dan op onze handen zitten en wachten.

Ontwikkeling van het vacaturevolume
Om het vacaturevolume van maart 2012 in enig perspectiefg te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Duidelijk is te zien dat het herstel van de financiele crisis niet heeft geleid tot een niveau dat begin 2008 werd bereikt. En er is geen aanleiding om te veronderstellen dat dit niveau binnen afzienbare tijd wel wordt bereikt. Integendeel, er zijn alle redenen om aan te nemen dat we weer in een krimp terecht zijn gekomen die nog wel enige tijd kan gaan duren. De steeds verder om zich heen grijpende recessie (een steeds groter aantal Eurolanden verkeert nu officieel weer in een recessie) maakt consumenten en bedrijfsleven steeds voorzichtiger. En bij voorzichtigheid past terughoudendheid in het aannemen van personeel, nog even los van de afnemende neiging van datzelfde personeel om voorlopig maar even niet om te kijken naar een andere baan. Tel daarbij op de onzekerheid als gevolg van allerlei voorgenomen maar nog altijd niet zeker zijnde bezuinigingen, het bloedbad op de huizenmarkt en de enorme teringzooi die Euro heet en we zijn ferm in de aap gelogeerd. En zoals het er naar uitziet blijven we daar nog een hele tijd logeren. Geen prettig vooruitzicht…

Geef een antwoord