Eurostat: werkloosheid Euroland stijgt naar 10,9%

Logotype EurostatHet werkloosheidspercentage over maart 2012 is in Euroland gestegen naar 10,9%. En gezien de ondertussen vrijwel algemene ineenzakking van de economie in Euroland lijkt het er ook niet op dat er binnen enig afzienbare termijn een einde zal komen aan deze negatieve trend. Waarmee de werkloosheid dus tot boven de 11% kan stijgen. Een gruwelijk vooruitzicht.

Maar van die 11% kunnen landen als Spanje, Griekenland, Ierland of Portugal alleen maar dromen. En voor Spanje en Griekenland is dit zelfs een volstrekt onvoorstelbaar laag percentage. Deze twee landen wedijveren om wie als eerste de grens van 25% werkloosheid gaat doorbreken. Waarbij Spanje de ‘beste’ papieren lijkt te hebben. Met alle gevolgen voor de Eurozone vandien…

In onderstaande grafiek zijn de werkloosheidscijfers van Duitsland, Nederland, Belgie, Frankrijk en de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italie, Griekenland en Spanje) getoond. Allen onderdeel van Euroland, maar met zeer verschillende werkloosheidscijfers:

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2007 – maart 2012). Bron: Eurostat

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2007 – maart 2012). Bron: Eurostat

Tja, hoe iemand binnen Euroland met droge ogen kan beweren dat Spanje er beter voorstaat dan Griekenland is ziende blind. Spanje gaat, zoals het er nu naar uitziet, binnen enkele maanden de onvoorstelbaar geachte grens van 25% doorbreken. 25%! Een kwart van de beroepsbevolking zit dan werkloos thuis. Als je dan ook nog eens bedenkt dat de arbeidsparticipatie afneemt is dit een onvoorstelbaar hoog percentage. En volstrekt ontwrichtend voor economie en de huizenmarkt; hoewel beiden allang basket cases zijn. De implosie van Spanje zal echter afschrikwekkende gevolgen voor de Eurozone hebben.

Maar als de algemene werkloosheidscijfers nog niet schokkend genoeg zijn, is een blik op de jeugdwerkloosheid voldoende om iemand een spontane hartaanvaal te bezorgen. Spanje staat op dit gebied niet eens aan kop want Griekenland heeft een jeugdwerkloosheid van 51,2% in januari 2012. Inderdaad, Griekenland loopt twee maanden achter terwijl Spanje in maart 2012 ‘slechts’ 51,1% meldt. Waar Griekenland in maart 2012 zal staan is een gok, maar het zal fors hoger zijn dan die 51,2%. Portugal volgt op respectabele afstand met 36,1%, Italie met 35,9% en Ierland is het laatste PIIGS land met ‘slechts’ 30,3%. Tja…

De vooruitzichten voor enig economisch herstel in 2012 binnen de Eurozone zijn bijzonder mager. En in alle eerlijkheid lijkt het een stuk waarschijnlijker dat de recessie zich voorlopig zal voortzetten, als ze zich niet al verder verdiept. Een gestage en onafwendbare implosie van de Eurozone lijkt zich voor onze ogen te voltrekkken, hoewel er sprake is van een vrijwel collectieve blindheid. We lijken eenvoudigweg niet te willen geloven dat Rome brandt. Maar die geur van rook is onmiskenbaar. En waar rook is, is vuur…

Geef een reactie