Faillissementen in april 2012

grafzerkHet aantal faillissementen van uitzenders en werving & selectiebureaus is in april 2012 gestegen ten opzichte van februari, van 16 naar 22 faillissementen. Na twee maanden van een relatief laag aantal faillissementen, met als gevolg een daling van het 12-maands gemiddelde, is er weer een stijging te noteren. Wat op zich logisch lijkt, gezien de relatief hoge werkloosheid en een krimpend online vacaturevolume.

Maar hoewel er een stijging in de trendlijn van het 12-maands gemiddelde is waar te nemen, is deze stijging zeer gematigd te noemen. We worden (nog?) niet geconfronteerd met snel oplopende aantallen faillissementen, zoals na het uitbreken van de financiele crisis in het najaar van 2011. Nou maar hopen dat we er dit keer aan kunnen ontsnappen…

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand; gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume, januari 2007 – april 2012

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend gemiddeld maandvolume, januari 2007 – april 2012

De trendlijn is als gevolg van de laatste cijfers dus weer naar boven gericht; hoewel het met een gemiddelde van 17,2 faillissementen per maand nog altijd onder de recente piek van 17,4 ligt. De groei van het aantal faillissementen is tot op heden meer dan gematigd, zeker gezien de negatieve ontwikkelingen met betrekking tot de economie die onder meer een hoge werkloosheid en een afnemend online vacaturevolume tot gevolg hebben. Traditioneel gezien ingredienten die vrij snel tot een stijging van faillissementen in deze sector aanleiding geven. Maar mogelijk is in de nasleep van de financiele crisis al veel dood hout verwijderd, waardoor de stijging nu relatieg gezien meevalt. Tegelijkertijd moeten er een fors aantal bedrijven zijn die toch bijzonder weinig reserves hebben kunnen opbouwen om een tweede recessie te doorstaan. Hoe dan ook, de cijfers liegen niet. En in dit geval is het voor de verandering eens een redelijk positief signaal wat er uit de cijfers naar boven komt. Ook weleens prettig!

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een antwoord