Fictief lage werkloosheid in de VS

Wekelijks brengt het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) het cijfer van de initial claims naar buiten. Anders gezegd, een eerste aanvraag voor een werkloosheidsuitkering. Waarbij een aantal aanvragen tussen de 375.000 en 400.000 als een niveau wordt gezien waarop de werkloosheid min of meer gelijk blijft. Wat tevens betekent dat onder de 375.000 de werkloosheid daalt en boven de 400.000 de werkloosheid stijgt. Zijn we er allemaal nog?

Initial claims, not seasonally adjusted (grijze lijn) en 52-weeks gemiddelde van initial claims. Bron: BLS, FRED

Initial claims, not seasonally adjusted (grijze lijn) en 52-weeks gemiddelde van initial claims. Bron: BLS, FRED

Feitelijk is sinds het uitbreken van de financiele crisis het aantal initial claims dus nog nooit onder die magische grens van 375.000 gedoken. Maar desondanks is de werkloosheid sinds oktober 2009 (10,0%) langzaam maar zeker gedaald tot 8,2% in maart 2012. Een merkwaardige situatie, die voor een belangrijk deel kan worden verklaard uit de sterk afgenomen arbeidsparticipatie:

Civilian Labor Force Participation Rate, not seasonally adjusted (grijze lijn) en 12-maands gemiddelde Bron: FRED

Civilian Labor Force Participation Rate, not seasonally adjusted (grijze lijn) en 12-maands gemiddelde Bron: FRED

Opvallend is de scherpe versnelling van de daling van die participatiegraad in de loop van 2009. De ineenstorting van de participatiegraad is overduidelijk de motor achter de dalende werkloosheid. Maar dat betekent natuurlijk niet dat al die mensen die niet langer tot de beroepsbevolking worden gerekend dit uit luxe hebben gedaan. Integendeel. Het grootste deel heeft het eenvoudigweg opgegeven.

Maar er schijnt nog een derde bron van verborgen werkloosheid te zijn, en dan gaat het om de Social Security Disability Insurance. Oftewel het equivalent van de bekende WAO-explosie in Nederland gedurende economisch slechte tijden. Sinds het begin van de recessie , die in de VS in 2007 begon, is het aantal personen die onder die SSDI regeling valt, gegroeid van 7,1 miljoen naar 8,6 miljoen. Een slordige 1,5 miljoen mensen meer die van deze uitkering moeten proberen rond te komen.

En daarmee is het niet verwonderlijk dat de werkloosheid in de VS daalt terwijl de ellende in diezelfde VS alleen maar toeneemt. Maar voor politici en beursbengels maakt dat allemaal niets uit. Want alleen het cijfer van 8,2% heeft in hun ogen enige betekenis. Nou maar hopen voor diezelfde politici en beursbengels dat er morgen geen tegenvallend werkloosheidscijfers gepresenteerd wordt…

Geef een reactie