ABU: daling, maar met een zonnestraaltje

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 4 (week 13 – 16) van 2012. De eerste drie periodes van 2012 lieten een krimp zien en ook periode 4 is negatief:

In periode 4 (week 13 – 16) daalde het aantal uitzenduren met 2% en de uitzendomzet bleef gelijk ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En daarmee is ook het tweede kwartaal van 2012 dus slecht begonnen. Maar minder slecht dan het eerste kwartaal, dus er is een glimmer of hope voor de komende periodes.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

Er is een prachtige synchronisatie tussen de pluskolommen in 2011 en de minkolommen in 2012. Een dalende plus in 2011 leidt tot een dalende min in 2012. Als dat zo doorgaat kan periode 5 weleens een nulgroei of zelfs een petieterig klein plusje laten zien.

De daling zet zich echter nog door, zoals ook blijkt uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

De trendlijn van de indez zit nog altijd in een dalende modus, als is het met het resultaat van periode 4 duidelijk dat die daling vertraagd. En dat is natuurlijk een bijzonder goed teken!

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

En uit deze grafiek wordt duidelijk dat er sprake is van een afname van de krimp, waardoor we bijzonder dichtbij een nulgroei zijn uitgekomen. En als het een heel klein beetje meezit periode 5 dus weleens positief kan verrassen met een groei in plaats van een krimp. Dat zal voor de hele sector als een aangename verrassing komen. Hoewel, feitelijk weet de sector op dit moment al hoe periode 5 uit gaat vallen. Maar wij zullen dus nog vier weken moeten wachten…

 

Ontwikkelingen per sector
We hebben een ongekende situatie; de sector Administratief is de enige sector die in periode 4 een stijging heeft laten zien terwijl de andere drie sectoren zijn gekrompen. Als je daarop had gewed was je nu miljonair geweest…

Ook in periode 4 keer krimpt de sector Medisch in deze periode het hardst van alle sectoren; met 8%. De sector Administratief  stijgt marginaal met 1%. De sector Industrie krimpt heel beperkt: -5% en de sector Techniek scoort een marginale krimp (-1%). 

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Tja, dit beeld geeft heel weinig om vrolijk van te worden. Eigenlijk is er alleen in de sectoren Techniek en Industrie enig leven te ontwaren.

De sector Medisch laat nog altijd een keurig rechte lijn zien waarlangs het volume aan uitzendvolume de laatste jaren inzakt. Het is te droef voor woorden. Ergens moet er toch eens een bodem onder deze daling komen? Maar wanneer gebeurt dat, en op welk niveau bevindt deze sector zich dan nog? De sector Administratie gaat ‘vrolijk’ door met flatlinen. Er is werkelijk geen beweging in deze sector te ontwaren.

De sectoren Industrie en Techniek dalen weliswaar, maar het gaat bijzonder traag, de sector Techniek is nauwelijks gekrompen ten opzichte van de vorige periode. Mogelijk is de daling in deze sector alweer voorbij? Te vroeg om hier over te speculeren, maar hopen kan natuurlijk nooit kwaad.

Hoewel ik positief gestemd ben naar aanleiding van deze resultaten en de mogelijk positieve verrassing die ons in periode 5 te wachten staat, is het met de economie natuurlijk allerbelabbertst gesteld. En dat binnen Europa vooral te zijn gekoppeld aan de overlevingskansen van de Euro, die met iedere volgende dag kleiner lijken te worden. Als uitzenden nog altijd de kanarie in de kolenmijn is dan zal zich dit in de komende maanden ook in de resultaten gaan tonen. Want dalend consumentenvertrouwen betekent uitstel van aankopen betekent minder werk betekent minder uitzendkrachten. Het is allemaal niet zo ingewikkeld.

Geef een antwoord

1 Comment