Corporate governance bij Aamigoo: huisjurist in RvC

Logo AamigoOHet door rechtszaken geplaagde Aamigoo wil de eigen huisadvocaat, Mr. Arjen Paardekooper, tot commissaris benoemen. Dat blijkt uit de agenda voor de aandeelhoudersvergadering van 26 juni.Paardekooper is oprichter en vennoot van het advocatenkantoor Blenheim. En juist dat kantoor vertegenwoordigt Aamigoo in de rechtszaken en beslagleggingen waar nieuwssite Follow The Money vorige week al over publiceerde.

Zo liet dochterbedrijf Source Automation beslag leggen bij Aamigoo, teneinde een betaling van EUR 2 miljoen aan twee voormalig aandeelhouders te blokkeren. Die aandeelhouders spanden op hun beurt een rechtszaak aan tegen het bedrijf en een andere aandeelhouder. Het statutaire bestuur – door het beursgenoteerde bedrijf nooit in een persbericht gepresenteerd – is sindsdien onbereikbaar voor commentaar. En nu draagt Aamigoo de eigen advocaat als toezichthouder voor.

Het beursgenoteerde bedrijf maakt zo een lachertje van corporate governance. Verwacht het op Curaçao gevestigde ‘uitzendbedrijf’ onafhankelijk toezicht op juridische conflicten die het bestuur heeft en mogelijk nog zal krijgen? Wij zijn benieuwd wie binnen de top van Aamigoo zich nog zal durven verzetten tegen het aanspannen van een bodemprocedure of twee? Of zal Aamigoo met de aanstelling van Paardekooper zijn juridisch advies voortaan elders inwinnen?

Juridische acquisitie
Zo niet, dan zal Paardekooper – oprichter en via zijn BV Mr. A.V. Paardekooper Praktijk voor 25 procent eigenaar van Blenheim – in ieder geval aardige acquisitie kunnen doen. Een toezichthoudend evenwicht hoeven we van president-commissaris Peter Zwart niet te verwachten: ook hij is als adviseur verbonden aan Blenheim Advocaten. Eén voordeel voor aandeelhouders en journalisten: Aamigoo is als beursgenoteerde onderneming verplicht de hoogte van de kosten aan ‘transacties met verbonden partijen’ openbaar te maken. Wij zijn nu al benieuwd naar het jaarverslag over 2012…

Axel Macro
Wij zijn dan ook benieuwd naar Paardekoopers eigen motivatie voor zijn commissariaat: Zou hij hebben gedacht aan de ontmanteling van de royale positie van hofjurist Axel Macro-De Vree bij detacheerder DPA? Macro was ruim een decennium huisjurist van DPA en ontleende via een managementovereenkomst een jaaromzet van EUR 342.000 aan het bedrijf. Tot het zoveelste nieuwe bestuur aantrad, dat van Eric Winter. Winter spande een rechtszaak aan tegen Macro maar haalde bakzeil en mocht nog eens 8,5 ton aftikken.

En welke advocaat vertegenwoordigde DPA afgelopen zomer in deze glansrijke nederlaag? Juist, Mr. Arjen Vincent Paardekooper…

Die nederlaag zal een mooie les voor Paardekooper zijn geweest. Of hij bij zijn benadering door Aamigoo nog heeft teruggedacht aan de kwestie-Macro, zullen wij niet weten. Wel is zeker dat Paardekooper in een eventuele commissarisfunctie bij Aamigoo veel dichter bij de kraan zal zitten dan Macro bij DPA ooit heeft gezeten. Paardekooper zal als commissaris toezien op het bestuur en haar uitgaven. En het bestuur kunnen ontslaan – en niet andersom…

Paardekooper reageerde niet op een verzoek om een interview.

Geef een antwoord

1 Comment
  • Marc Drees
    says:

    Het is van korte duur geweest, Arjen Paardekooper heeft volgens een persbericht van AamigoO:
    om persoonlijke redenen zijn kandidatuur tot benoeming als lid van de Raad van Commissarissen, tijdens de op 26 juni aanstaande te houden algemene vergadering van aandeelhouders, […] ingetrokken