CBS: werkloosheid april stijgt sterk naar 6,2%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in april de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) sterk gestegen ten opzichte van maart 2012:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in april 2012 met 24 duizend toegenomen en kwam daarmee uit op 489 duizend personen.

En daarmee is de werkloosheid dus ineens omhoog geknald naar 6,2%. Een stijging van 0,3% in slechts 1 maand. Mijn hemel… Gelukkig is het prachtig weer buiten.

Het langere termijnbeeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 –  april 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 –  april 2012. Bron: CBS

Waar ik verleden maand nog constateerde dat de stijging van de werkloosheid leek af te vlakken is dat nu omgekeerd. De stijging heeft zich plotseling versneld; of is dit slechts het gevolg van de wijze waarop de seizoenscorrectie doorwerkt? Hoe dan ook 6,2% is een forse werkloosheid en gezien de economische en monetaire ellende waarin Euroland steeds dieper wegzakt, is dit naar alle waarschijnlijkheid nog lang niet het einde van de stijging.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een antwoord

2 Comments