Breaking news: vacatures in mei 2012

angstig Het is 1 juni en dus de hoogste tijd om het unieke vacaturevolume van mei eens grondig te ontleden. En dat betekent de nodige pijnlijke ontdekkingen, want het is niet bepaald een fraaie maand geweest. Hoewel er wel een enkel lichtpuntje is te ontdekken. Maar dan moet je toch goed zoeken.

Want ten opzichte van vorig jaar mei zakt het vacaturevolume maar liefst met 14,9% in. En dat is toch wel heel erg veel. Maar laten we niet vergeten dat mei 2011 wel een zeer bijzondere maand was. Een maand waarbij de feeststemming op de arbeidsmarkt tot een hoogtepunt kwam, ook al waren we ons daar toen nog niet van bewust. Maar sinds mei 2011 is eigenlijk alleen maar het bergafwaarts gegaan. En mei 2012 is daar helaas geen uitzondering op.

Vacaturevolume in mei
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in mei over de afgelopen vier jaar:

Aantal nieuwe vacatures in mei, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures in mei, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Mei 2012 is duidelijk beter geweest dan zowel mei 2009 als 2010. Maar ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een zeer forse keldering. Daarbij moet worden aangetekend dat mei 2011 wel het toppunt van irrational exuberance was; de arbeidsmarkt was in een tijdelijke roes van gelukzaligheid; het leek allemaal weer goed te komen. Niet dus…

Dit wordt helemaal duidelijk als we de resultaten van de eerste 5 maanden van 2012 vergelijken met dezelfde periode een jaar eerder:

Aantal nieuwe vacatures per maand in de eerste vijf maanden, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures per maand in de eerste vijf maanden, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

De maanden maart – mei 2011 waren duidelijk van een ander niveau; en hoewel maart 2012 daar nog enigszins aan mee lijkt te kunnen doen zijn april en mei 2012 van een aanzienlijk lager niveau. Maar als een gevolg hiervan is het vacaturevolume in de eerste vijf maanden van dit jaar 6,3% lager in vergelijking met dezelfde periode in 2011.

De trendbreuk die zich in maart voorzichtig aankondigde zet zich dus door. Tegelijkertijd moeten we daarbij aantekenen dat juni 2011 een zeer scherpe daling van het unieke vacaturevolume liet zien, dus het is zeer goed mogelijk dat de verschillen volgende maand een stuk kleiner zullen zijn. Maar dat is koffiedik kijken, daarvoor moeten we nog een maand geduld hebben.

Om het vacaturevolume van mei 2012 in enig perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Tja, wat moet ik hier van zeggen? De trendlijn laat een zeer duidelijke daling van het vacaturevolume zien. Een daling die zich in de komende maanden naar alle waarschijnlijkheid zal doorzetten, gezien de recessie, het lage consumenten- en producentenvertrouwen, de onzekerheid over bezuiningsmaatregelen die dit vertrouwen nog verde ondermijnen, de onoverbrugbare problematiek in de Eurozone, afkoeling in China en India, en een hernieuwde kennismaking met de harde werkelijkheid in de VS. Dat kan alleen maar zorgen voor meer ellende in ons kleine kikkerlandje. Triest maar waar.

Geef een reactie