UWV: Geen krapte op de arbeidsmarkt. Wat een verrassing…

UWV Arbeidsmarktprognose 2012 – 2013. Met een doorkijk naar 2017UWV (WERKbedrijf) is met een lijvig rapport gekomen: UWV Arbeidsmarktprognose 2012 – 2013. Met een doorkijk naar 2017. Met een krankzinnige hoeveelheid details die het tot verplichte kost voor elke arbeidsmarktprofessional maakt. Lezen dus dat rapport. Voor de extreem luie lezertjes ook nog een onderdeeltje uit het rapport:

De beroepsbevolking neemt de komende jaren weinig toe. Verondersteld wordt dat de arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen verder groeit. Demografische ontwikkelingen beperken evenwel de groei. Per saldo neemt in de periode 2014-2017 de beroepsbevolking met gemiddeld 45 duizend per jaar toe.

Ontwikkelingen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt houden elkaar in deze prognose voor 2014-2017 globaal in evenwicht: de banengroei is marginaal hoger dan de groei van de beroepsbevolking. Eind 2017 worden 517 duizend werkzoekenden voorzien: een jaarlijkse daling van gemiddeld 12 duizend (2% per jaar) ten opzichte van het niveau van eind 2013.

Het gereutel over krapte op de arbeidsmarkt van Intelligence Group en YER is dus niets meer dan dat, gereutel. Iets wat lezers van RecruitmentMatters natuurlijk allang horen te weten. Helaas blijkt dat sommige lezers blijkbaar meer interesse hebben in gereutel dan in onderzoek. Gebrek aan intelligentie of, nog erger, intellectuele luiheid is de waarschijnlijke oorzaak. Waardoor de onzin zich continueert… Brood en spelen.

Maar zelfs het gematigde beeld van UWV gaat uit van een gigantische aanname. En dat is de verwachting van economische groei. Een groei die door het CPB wordt voorspeld. En dus zal het wel kloppen… Helaas is het track record van voorspellingen door het CPB op het gebied arbeidsmarkt en economie ronduit dramatisch te noemen. Wat tot de

Het lijkt er op dat ieder economisch model van ieder nationaal planbureau is geprogrammeerd om uiteindelijk een groei van de economie te signaleren. Dat is de major premisse waar niemand aan mag twijfelen. Sterker nog, we kunnen er niet aan twijfelen. Althans niet met de enorme schuldenberg die we met zijn allen zijn aangegaan. Consumenten, bedrijven en overheid tezamen zitten op een schuldenberg die we hebben kunnen maken op basis van verwachte toekomstige verdiensten. En die verwachting zijn weer gebaseerd op… inderdaad economische groei. Met andere woorden, we hebben onszelf middels een dodelijke cirkelredenering bij de keel gegrepen waardoor we wel moeten groeien. Want anders gaan we failliet…

En dus is er de voorspelling van groei vanaf 2013. Met slechts een heell kleine disclaimer; de onzekerheid als gevolg van de situatie in Europa. Waarbij optimistisch elk ander risico wordt genegeerd. Laat staan een black swan event, wat per definitie niet kan worden voorspeld. Tot het er is. Toch lijkt er alle reden om te veronderstellen dat de crisis in Europa niet zal afnemen maar zich naar de toekomst toe verder zal verdiepen en verbreden. En dat de sterke afkoeling in de economie van opkomende landen de groei van de wereldeconomie verder negatief gaat beinvloeden.

Ik zou daaromo graag eens een prognose willen zien die uitgaat van een nulgroei van de economie. Of nog realistischer, een prognose op basis van meerjarige krimp. Doe maar -0,5% per jaar. Gewoon stagnatie tot beperkte krimp. En laat dan eens de voorspellingen zien. Een worse-case scenario dus. Geen worst-case, want volgens mij is dat enkele procenten krimp per jaar gedurende minimaal 10 jaar. Waarom kan een dergelijk scenario niet eens worden doorgerekend. Of is dat al wel gedaan maar is er daar ineens geen openbaarheid van informatie voor?

Geef een reactie

1 Comment
  • Jeroen
    says:

    Jammer genoeg zullen we never nooit een prognose zien die uitgaat van een nullijn, tenminste, niet zolang jij niet de kolder in je kop krijgt :-). Zo’n prognose verkoopt niet (niet intern en zeker niet extern). Ik ben sowieso benieuwd welke politieke partij het aandurft om eens uit de ‘brij’ te stappen van het huidige klimaat. wie durft er echt te komen met (gedegen) nuances op de arbeidsmarkt? Wie o wie gooit de knuppel in het hoenderhok?!?