ING: werkloosheid stijgt dit jaar boven 7%

Nederlandse vlag De inkt van de laatste CPB ‘voorspelling’ is nog niet droog, of het ING Economisch Bureau komt al met een radicaal afwijkende voorspelling op de proppen. Gisteren gaf de bank namelijk deze voorspelling af:

Het ING Economisch Bureau verwacht dat de werkloosheid in de tweede helft van dit jaar oploopt tot meer dan 7% van de beroepsbevolking, het hoogste niveau in ruim 15 jaar.

De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid was gedurende de afgelopen 15 jaar het hoogst in februari 2005 met 6,6%. Een percentage waar we ondertussen al angstig dichtbij zitten, maar waar we volgens het Economisch Bureau dus nog bovenuit zullen stijgen, tot meer dan 7%. Hoeveel meer wordt er helaas niet bij vermeld.

Maar als het ING Economisch Bureau gelijk krijgt, en ze hebben in de afgelopen jaren het vaker bij het rechte eind gehad dan het CPB, dan kan het CPB met haar gemiddelde werkloosheid van 6,25% over 2012 alvast gaan nadenken over haar zoveelste uitleg waarom ze toch elke keer zulke verkeerde voorspellingen doet. Voorspellingen waar overigens nog altijd overheidsbeleid op wordt gebaseerd…

Ter herinnering, dit zou de groei van de werkloosheid in de resterende maanden van 2012 moeten zijn (op basis van een lineraire groei vanaf april 2012) om tot een gemiddelde werkloosheid van 6,25% te komen:

Werkloosheidsontwikkeling 2012 op basis van CPB voorspelling van 6,25% werkloosheid over 2012

Werkloosheidsontwikkeling 2012 op basis van CPB voorspelling van 6,25% werkloosheid over 2012

Een zeer gematigde groei van de werkloosheid tot iets boven de 6,5% in december 2012. Let wel, het CPB heeft het niet over een lineaire ontwikkeling van de werkloosheid maar over een gemiddelde werkloosheid over heel 2012. Een lineaire ontwikkeling is simpelweg een simpele manier om de noodzakelijke groei van de werkloosheid sinds april te berekenen en laat daarmee een eenvoudige vergelijking toe met de inschatting van ING.

En dit is de ontwikkeling van de werkloosheid volgens het ING Economisch Bureau, waarbij ik de werkloosheid voor december 2012 heb uit laten komen op 7,1%, net iets meer dan 7% dus:

Werkloosheidsontwikkling 2012 op basis van voorspelling ING Economisch Bureau

Werkloosheidsontwikkling 2012 op basis van voorspelling ING Economisch Bureau

Wederom, het ING Economisch Bureau doet geen uitspraken over het precieze tempo waarin de werkloosheid groeit, en evenmin of de hoogste werkloosheid in december 2012 zal optreden.

Door voor beide prognoses een lineaire ontwikkeling te hanteren wordt het verschil in de voorspellingen van beide instituten duidelijk zichtbaar. En waar het CPB een werkelijk gruwelijk slecht track record heeft als het om het voorspellen van de werkloosheid gaat, is het ING Economisch Bureau een stuk accurater gebleken. Hoewel resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst zijn, is het een stuk verstandiger om uit te gaan van het model van ING. De kans op een eventuele negatieve verrrassing is een stuk kleiner, hoewel een nog hogere werkloosheid niet kan worden uitgesloten gezien de voortgaande verslechtering van de Europese economie.

Geef een reactie

2 Comments