CBS: werkloosheid mei onveranderd op 6,2%

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in mei de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) gestegen ten opzichte van april 2012:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in mei uit op 489 duizend personen. Hiermee bleef het aantal werklozen gelijk ten opzichte van april.

En dat is zonder meer een positieve verrassing te noemen! Tegen de achtergrond van verdere economische malheur binnen de Eurozone stond een verdere stijging wel hoog op het lijstje met verwachtingen. Gaat het CPB (6,25% over 2012) dan voor het eerst in jaren toch gelijk krijgen? Zeer onwaarschijnlijk, maar dat blijft nog altijd een kwestie van afwachten.

Het langere termijnbeeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 –  mei 2012. Bron: CBS

 

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – mei 2012. Bron: CBS

Zoals uit de grafiek kan worden opgemaakt is de gecorrigeerde werkloosheid zelfs heel licht gedaald; veroorzaakt door een iets hogere stijging van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de eveneens gestegen omvang van de beroepsbevolking. En dat wordt tevens duidelijk uit de bruto arbeidsparticipatie, die op dit moment het ongekend hoge niveau van 71,8% heeft bereikt. Hiermee evenenaren we december 2011.

Dus hoewel de stress signalen overdadig aanwezig zijn en de werkoosheid op een hoger niveau staat dan op haat hoogtepunt na de financiele crisis hebben we tegelijkertijd nog nooit zo’n hoger arbeidsparticipatie gehad. Een redelijk schizofrene arbeidsmarkt?

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

1 Comment