Breaking news: vacatures in juni 2012

Vrolijk Het is 1 juli en dat betekent een overzicht van de stand van ons vacatureland over de maand juni. En dat is best wel een redelijk overzicht, want hoewel het weer de afgelopen maand op veel fronten een grote spelbreker is geweest heeft het online vacatureland zich daar gelukkig niet al teveel van aangetrokken.

Ten opzichte van juni vorig jaar is het vacaturevolume nog altijd een stuk lager; maar liefst 7,2%. Maar dat is een enorme verbetering ten opzichte van het verschil van de vorige maanden (13,4% in april en maar liefst 17,6% in mei). Bepaald geen slechte prestatie dus en misschien zelfs wel een klein trendbreukje. Juni 2012 is dus een maand om met enig plezier op terug te kijken. Geen zon, maar desondanks een behoorlijk aantal vacatures…

Vacaturevolume in juni
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in juni over de afgelopen vier jaar:

Aantal nieuwe vacatures in juni, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe vacatures in juni, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Een resultaat waar we niet noodzakelijkerwijs blij van hoeven te worden. Tenslotte is het aantal vacatures nog altijd een stuk lager dan in juni 2011. Maar dan is het goed om deze resultaten in een iets breder perspectief te bekijken. Dan wordt namelijk duidelijk dat het resultaat van de afgelopen maand helemaal niet zo slecht is.

Dit wordt duidelijk als we de resultaten van de eerste halfjaar van 2012 vergelijken met dezelfde periode een jaar eerder:

Aantal nieuwe vacatures per maand in de eerste zes maanden, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe vacatures per maand in de eerste zes maanden, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Waar in de periode maart 2012 – mei 2011 het vacaturevolume zeer sterk groeide was min of meer het tegenovergestelde het geval met het vacaturevolume in 2012. Een opvallende situatie. De situatie in 2011 kan achteraf omschreven worden als een periode van irrational exuberance, maar wat gebeurde er eigenlijk in de maanden maart – mei 2012? Een irrationeel negatief sentiment? Hoe dan ook, het verschil in de maand juni is ineens een heel stuk kleiner geworden, een hoopvol teken dat de maand juli een nog kleiner verschil tussen beide jaren laat zien? En misschien, heel misschien, zelfs wel een hoger vacaturevolume in 2012 dan in 2011? Ik hoop het.

Om het vacaturevolume van juni 2012 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

De trendlijn laat een duidelijke vertraging van de daling zien en dat is een bemoedigend teken. Hoewel 1 zwaluw in juni natuurlijk geen zomergevoel geeft. De vraag is vooral hoe de ontwikkeling van het vacaturevolume zich in de komende maanden ontwikkeld. Want dat zal tenslotte bepalen of de trendlijn sneller danwel langzamer naar beneden gaat. Inderdaad, het lijkt me weinig realistisch om te verwachten dat de trendlijn zich na deze vertraging weer zal oprichten.

Hoewel wonderen mogelijk niet de wereld uit zijn, staan de economische en monetaire signalen in de Eurozone en daarbuiten allemaal op onweer. En dat maakt het vrijwel onmogelijk om een stijgende trendlijn te verwachten. Maar de daadwerkelijke richting van de trendlijn weten we op zijn vroegst als 1 augustus aanbreekt. Want dan is er weer een nieuwe aflevering van deze serie te verwachten. Tot die tijd is het gewoon afwachten geblazen…

Geef een reactie

1 Comment