UWV WERKbedrijf heeft (geen) klanten

Dood Anderhalve week geleden was ik op uitnodiging aanwezig op het hoofdkantoor van UWV (WERKbedrijf) om mijn hersens te laten leegzuigen in verband met de toekomstige ontwikkeling van (onder meer) Werk.nl. Maar daar wil ik het niet over hebben, wel over de tijdens dat gesprek herhaalde verwijzing naar de klanten van UWV WERKbedrijf. En inderdaad; dit is een verwijzing naar niet-werkende werkzoekenden met een uitkering van het UWV.

Ik moet spontaan overgeven als een overheidsinstantie het over klanten heeft. Wat een klinkklare nonsens is het gebruik van die term in relatie tot overheidsdiensten. In het algemeen voel je je als burger, die verplicht van de diensten van betreffende instantie gebruik moet maken, ook zelden als klant behandeld. Maar het ‘klant’gerichte denken is populair binnen overheidskringen, dus zijn burgers ineens tot klanten gebombardeerd.

Ook UWV WERKbedrijf maakt zich dus schuldig aan deze blasfemie. Want welke klant zou in hemelsnaam gebruik maken van de online diensten van UWV WERKbedrijf als er alternatieven zouden bestaan. Inderdaad; een echte klant heeft namelijk alternatieven. En dat heeft een ‘klant’ van UWV WERKbedrijf helemaal niet. Deze ‘klant’ heeft verplichte winkelnering. En gezien de kwaliteit van de dienstverlening is er zeker geen sprake van een klant maar veel eerder van een horige; die zich allerlei ongerief moet laten welgevallen omdat anders zijn of haar uitkering wegvalt. De ‘klant’ is schatplichtig, wat een bijzondere klantrelatie…

UWV WERKbedrijf biedt via Werk.nl haar ‘klanten’ al jaren de slechtste vacaturesite van Nederland aan. Zowel in interactie als in beschikbaarheid is deze site van een zodanig slechte kwaliteit dat een commerciele aanbieder met een vergelijkbaar aanbod het nog geen maand zou volhouden. Er zou eenvoudig weg geen klant bereid kunnen worden gevonden om van de diensten van deze commerciele aanbieder gebruik te maken. Als gaven ze geld toe.

Maar o wonder, de ‘klanten’ van UWV WERKbedrijf blijven maar gebruik maken van Werk.nl. Omdat het namelijk helemaal geen klanten zijn. Het zijn horigen. Of laat ik het iets sympathieker zeggen: een captive audience. Zij dienen gebruik te maken van Werk.nl in hun communicatie met UWV (WERKbedrijf), er is eenvoudigweg geen alternatief. Het zou daarom van inzicht getuigen als UWV WERKbedrijf de term klant per direct als een hete aardappel laat vallen.

Daarmee opent zich namelijk ook de mogelijkheid tot een beter inzicht in de werkelijke relatie tussen instantie en burger. Het feit dat deze twee tot elkaar veroordeeld zijn, hoeft op zichzelf niet te leiden tot een pijnlijke interactie. Die gegarandeerd wel ontstaat door van het onjuiste perspectief (de ‘klant’) uit te gaan. Door dit nieuwe inzicht kan de nieuwe Werk.nl site alleen maar beter worden, en laten we eerlijk zijn; slechter kan bijna niet. Hoewel ik tijdens mijn gesprek met UWV WERKbedrijf herhaaldelijk heb aangegeven dat het nog veel beter zou zijn om Werk.nl als vacaturesite per direct op te doeken. Maar de territoriumdrift lijkt nog veel te groot om over de eigen schaduw heen te springen. Wederom een kans gemist. Hoezee!

Geef een reactie

4 Comments
 • Ellen
  says:

  Met hetzelfde doel als Marc Drees zat ik op uitnodiging van het UWV te zamen met nog enkele adviseurs tevens ter zake kundigen begin dit jaar  bij het uwv precies hetzelfde te declameren: weg met die banansite. Andere aanbieders doen dit veel beter. Nu kreeg ik als universitair +post doc opgeleide sociaal wetenschapper met 20 jaar beleidservaring in mijn eerste maand al een match van het UWV de functie van “bloembinder aan de lopende band” aangeboden (niveau ongeschoold) als 99% passend. Toch wel een regelrechte klap in het gezicht.
  Een werkelijk 100 % passende vacature even later was die bij het UWV zelf als adviseur sociale arbeid. Die kwam echter niet als match in aanmerking omdat het UWV haar eigen vacatures niet via haar eigen vacaturematchingsite aan wil bieden. Oftewel de directeur die zijn eigen geld niet aan zijn eigen bank toevertrouwd. 
  Het is om te huilen zo slecht als het UWV omgaat met al die middelen die ze krijgt om arbeidsmarkttoeleiding uit te oefenen en hoe weinig resultaat dit oplevert en hoe veel ergenis!
  Beide en vele andere voorbeelden en indrukwekkende statisstieken zijn bekend en besproken met de UWV werk.nl directie/beleidsambtenaren en nog geen reactie… nee ze nodigen iemand als Marc Drees uit om nog eens hetzelfde te zeggen… tja zo blijven ze bezig van ons geld.
   

 • Henk
  says:

  @ Jose,

  Ik weet niet in welke gemeente dit is? maar mijn bovenstaande ervaring is gebaseerd op basis van 12 jaar commerciële arbeidsbemiddeling in relatie met deze instantie en contacten met het UWV/CWI/Werkplein e.d. in Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer.

 • Jose
  says:

  @ Henk
  Hoe komt je erbij dat werklozen advies krijgen zo lang mogelijk in de WW te blijven? Je moet gewoon aan het werk, en elk werkaanbod accepteren, ook al is dat tomaten plukken met een HBO diploma. Overigens, tegenwoordig wordt iedere uitkeringstrekker (WWB) meteen aan het werk gezet via DIREKTWERK projecten. Je krijgt meteen een leerwerkplek, of als je eenhopeloos geval bent, dan krijg je een plekje op de sociale werkplaats. Dat noemen ze dan participatiebanen; Leiden heeft er zelfs een heel centrum voor geopend. Werklozen pakken snoepjes en sponzen in en zo hebben ze een zinvolle dagbesteding.
  En in dit opzicht zou ik wel zeggen: sociale werkplaats heeft er geen belang bij dat werkozen een baan vinden, want dan zijn ze hun MELKKOE kwijt! Als die gratis arbeiders is toch mooi meegenomen? En daarom worden (denk ik tenminste..) worden in mijn gemeente tientallen gehandicapten ontslagen…om plaats te maken voor de nieuwe llijfeigenen.
  . Het is ook zo dat werklozen een tegenprestatie voor de maatschappij moeten verrichten; hier kun je denken aan verkeersborden schoonmaken, sneeuwruimen etc.
   
  De klantmanager is voor de uitkering, en de reintegratiemanager is voor het werk; deze laatste heeft de contacten met het bedrijfsleven.

 • Henk
  says:

   
  Nog veel mooier is dat de term “klant” voor een uitkeringsgerechtigde wordt gebruikt. En als je éénmaal klant bent dan moet je “net zoals een echte bedrijf” je klanten houden. Dus je wil ze niet aan het werk hebben want anders heeft het UWV geen functie meer. Dus als UWV zeg je vervolgens ga het eerst maar eens een half jaar zonder onze hulp proberen, waar je gebruik kan maken van onze “digitale coach” en daarna helpen we je verder.

  De term “klant” kun je beter aanpassen naar de term “uitkeringsgerechtigde” of “op zak van de staat levende burger”. Want wie is de echte klant?

  De echte klant zijn bedrijven die het personeel weer aan een baan helpen direct of indirect. Het valt vandaag de dag op dat de huidige klanten van het UWV (lees op zak van de staat levende burger) alle adviezen krijgen om zo lang mogelijk in de WW te blijven, want je hoeft immers natuurlijk niet met een mbo opleiding tomaten te hoeven gaan plukken. Tijdelijk een baan met een lager salaris te accepteren dat is tegen het advies en slecht voor de huidige klant van het UWV want dit zou wel eens resulteren in een lager salaris (lees uitkering) in een vervolg stadium.

  Nu de echter klant (de bedrijven). Als je het UWV belt of informeert dat je de zoveelste verplichte sollicitatie heb ontvangen of dat je weer eens geconfronteerd wordt met een sollicitant die blijkbaar helemaal niet wil werken maar voor de statistieken een gesprekje moet scoren dan is het UWV niet thuis.

  Wat dacht je van deze! Als je een kandidaat wil benaderen via de fantastische website van werk.nl dan zijn in de basis de kandidaat gegevens afgeschermd. Je moet eerst een vacature invoeren en deze op zo’n dusdanige wijze tweaken om de “juiste” kandidaat uit hun database te halen om vervolgens te hopen dat dan wel de kandidaat gegevens zichtbaar zijn. Met andere woorden de “huidige klanten” worden volledig beschermd en anoniem gehouden. Terwijl je als bedrijf met naam en toenaam wordt genoemd als je een klacht over een werkzoekende bij het UWV hebt gedeponeerd.

  Uit betrouwbare bron (na aanleiding van een gesprek met een interim manager van het UWV) kan ik meedelen dat ze ook “klantmanagers” hebben. Dat zijn “manager” die de contacten onderhouden met “werk”zoekende onderhouden. Deze interim manager kwam tot de ontdekking dat deze “klantmanagers” vaak helemaal geen contacten hadden met de bedrijven (de afnemers). Wie is dus eigenlijk de klant.

  Feitelijk is DE BV NEDERLAND de gedupeerde want werkend Nederland mag al deze ellende financieren, maar ja DE BV NEDERLAND is geen klant (volgens de definitie van het UWV). Mijn advies: stop per omgaande alle uitkeringen, geef elke werkzoekende een bezem, voor elke 10 meter opgeschoond trottoir betalen we 25 cent. Geloof mij dat  de werkzoekende (de huidige klant) snel beter betaald werk heeft gevonden en dat de echte klant (DE BV NEDERLAND) een stuk mooier uitziet…