Nieuwe cijfers van Jobbird

Jobbird logo In reactie op mijn stukje naar aanleiding van de schokkende getallen in de Jobfeed folder kreeg ik gisteren een gecorrigeerde set aan cijfers van de freemium vacaturesite. En die geven niet alleen meer duidelijkheid maar ten aanzien van het aantal bezoeken ook een veel eerlijker beeld:

  • bezoekers: 960.000 per maand
  • unieke bezoekers: 840.000 per maand
  • aantal sollicitaties: 195.000 per maand

Die 195.000 sollicitaties per maand (op basis van een gemiddeld aantal van 40.000 vacatures) komt nog altijd tot een zeer hoog gemiddeld aantal sollicitaties voor een freemium vacaturesite en daarmee is dit cijfer in mijn optiek nog altijd onwaarschijnlijk hoog. Tenslotte zou dit gemiddeld 7,5 sollicitaties per vacature moeten betekenen (40.000 vacatures gedurende 60 dagen beschikbaar).

En daarbij is het ook nog de vraag wat er feitelijk wordt gemeten? Het aantal keer dat een sollicitatieformulier is geopend (of de werkzoeker is doorgestuurd naar de site van werkgever/intermediair om daar de sollicatie af te ronden)? Of het aantal keer dat een sollicitatie ook werkelijk is afgerond en verzonden?

Als het aantal sollicitaties werkelijk gemiddeld 7,5 per vacature zou zijn dan kunnen alle pay-to-post vacaturesites per direct worden opgedoekt. Maar hoe moet ik dan het recente onderzoek plaatsen dat door VONQ in samenwerking met Jobbird is uitgevoerd? Daar wordt namelijk van een aanzienlijk lager aantal sollicitaties per vacature gesproken:

In hoofdlijn komt het er op neer dat een ‘gratis’ vacatureplaatsing gemiddeld 1,66 sollicitaties oplevert, een betaalde vacatureplaatsing (topbaan) levert 7,11 sollicitaties op.

Aangezien slechts een zeer klein deel van de vacatures als topbaan wordt geplaatst, is het gemiddeld aantal sollicaties per vacature volgens dit onderzoek dus aanzienlijk lager dan wat Jobbird nu zegt. Dus wie heeft er nu gelijk? Het onderzoek heeft in ieder geval een andere partij dan Jobbird zelf in de keuken laten kijken, en Jobbird heeft zich niet publiekelijk afgezet tegen deze cijfers. Maar als de cijfers zoals die door VONQ naar buiten zijn gebracht kloppen, dan kan Jobbird nooit op 195.000 sollicitaties per maand uitkomen. Rond de 60.000 sollicitaties per maand zou mij dan een stuk waarschijnlijker in de oren klinken.

Geef een reactie

9 Comments