Netto arbeidsparticipatie groeit alleen bij ouderen

vergrootglasEnig speelwerk met CBS cijfertjes levert meestal interessante informatie op, en ook deze keer is hierop geen uitzondering. Wat te denken van de ontwikkeling van de netto arbeidsparticipatie per leeftijdscategorie? Waarbij ik een tweetal momenten naast elkaar heb gezet:

 • Ontwikkeling van de netto arbeidsparticipatie van Q1 2001 tot en met Q3 2008 (het moment dat de financiele crisis ook ons land raakte)
 • Ontwikkeling van de netto arbeidsparticipatie van Q1 2001 tot en met heden (Q1 2012)

Door deze twee momenten met elkaar te vergelijken krijg je dus een beeld van de impact van die financiele crisis op de arbeidsparticipatie per leeftijdsgroep. En dat beeld is eigenlijk ronduit schokkend te noemen.

Want volgens onderstaande grafiek is er sprake van een duidelijke tweedeling in de Nederlandse beroepsbevolking:

Verandering van netto arbeidsparticipatie per leeftijdgroep. Bron: CBS

Verandering van netto arbeidsparticipatie per leeftijdgroep. Bron: CBS

De jongere leeftijdsgroepen hebben duidelijk het meest te lijden gehad van de financiele crisis en de daaropvolgende recessie die feitelijk nog altijd doorwoekert. Maar alle oudere leeftijdsgroepen, tot en met 45-jarigen, zijn eveneens in negatieve zin door de ellende van de afgelopen jaren getroffen. Alleen de oude(re) werknemers trekken zich niets van de crises aan en laten zich van hun beste kant zien. Waarbij blijkbaar ook nog eens geldt: hoe ouder, hoe beter.

In onderstaande grafiek is voor de twee jongste en de 4 oudste leeftijdsgroepen de arbeidsparticipatie sinds 2001 weergegeven:

Ontwikkeling arbeidsparticipatie geselecteerde leeftijdsgroepen, Q1 2001 – Q1 2012. Bron: CBS

Ontwikkeling arbeidsparticipatie geselecteerde leeftijdsgroepen, Q1 2001 – Q1 2012. Bron: CBS

In deze grafiek is de vrijwel continue stijging van de arbeidspartipatie van de oudere leeftijdsgroepen duidelijk te zien, met als absolute uitschieter natuurlijk de oudste leeftijdsgroep, die van 60 – 65 jarigen. Die ondertussen ver boven de arbeidsparticipatie van de jongste leeftijdsgroep is uitgestegen waar dit aan het begin van de meetperiode nog aanzienlijk minder was. Maar ook de 55 – 60 jarigen laten zich van hun kranige kant zien.

Slotopmerking

Ik hoor relatief veel geluiden over oudere werknemers die moeite hebben om aan een baan te komen. Hoewel dit ongetwijfeld het geval is, valt tegelijkertijd op dat de arbeidsparticipatie van oudere werknemers alleen maar toeneemt. Is het leeftijd of is het afstand tot de arbeidsmarkt die de oudere werknemer in dit soort gevallen minder aantrekkelijk maakt? Want de groei van de arbeidsparticipatie doet bepaald niet vermoeden dat oudere werknemers tegenwoordig nog als minder aantrekkelijk worden gezien. Juist de jonge leeftijdsgroepen lijken enorme moeite te hebben om op de arbeidsmarkt een kans te krijgen. Met een werkloosheidspercentage van 12,1% in het eerste kwartaal van 2012 zitten 15 – 25 jarigen in de hoek waar de klappen vallen.

Geef een reactie

15 Comments
 • loek
  says:

  oke maria je doet een aantal voorspelling waar ik vraagtekens bij zet. zo zeg je dat binnenkort een hele generatie jongeren in de bijstand kampeert.

  aangezien we in een tijd leven van krimp komen er veel minder jonge mensen op de arbeidsmarkt bij en stopt een hele grote groep babyboomers met werken. In de periode tot 2040 leidt dit tot een daling van de beroepsbevolking met maar liefst 1 miljoen mensen! Wat betekend dat de vraag naar arbeid blijft groeien en er een periode aankomt dat er heel veel vraag is naar jonge arbeid. 

  Natuurlijk hangt de crisis samen met het feit dat jongeren langer doorstuderen, maar het doen alsof de daling van de arbeidsparticipatie onder jongeren voor problemen gaat zorgen zie ik gezien de Nederlandse demografie niet gebeuren. 

  • Maria
   says:

    Beste Loek, ik reageerde slechts op jouw, in mijn ogen, ongefundeerd positivisme. Het artikel ging over de huidige tweedeling in arbeidsparticipatie tussen jong en oud en die tweedeling is er dus wel degelijk (zie de grafiek). Als je wilt dat de huidige jongeren straks werken moet je ze nu een kans geven/er bij betrekken.

 • loek
  says:

  Rondtoeteren precies het geen wat u in dit stukje doet, door heel kort door de bocht een ‘wetenschappelijke verklaring’ te geven voor het feit dat de arbeidsparticipatie van jongeren is gedaald. terwijl er allerlei variabelen ten grondslag kunnen liggen aan het feit dat de jongeren groep minder participeert op de arbeidsmarkt. persoonlijk zie ik het als een positieve ontwikkeling dat de groep 15-20 jaar weinig tot niet op de arbeidsmarkt participeren. 
   

  • Maria
   says:

    Wel goed lezen he Loek want er is al aangeven dat het langer doorstuderen van jongeren volgens het CPB nauwelijks effect heeft gehad. Ik vind het waanzinnig optimistisch van je dat je het een positieve ontwikkeling vindt dat, als het zo doorgaat, binnenkort een hele generatie jongeren in de bijstand kampeert. Dan zitten ze in Spanje en Griekenland helemaal goed; geen punt van zorg!
   En ‘wetenschappelijke onderbouwing’? In de jaren 70 waren ‘langharig’, ‘werkschuw’ en ’tuig’ algemeen geaccepteerde variabelen in sommige kringen…. Dat hield het overzichtelijk.
   Zelfs als de geringe deelname van jongeren te ‘danken’ of ‘wijten’ is aan het massaal langer doorstuderen, dan is dat nog steeds een gevolg van het gegeven dat er geen banen voor jongeren te vinden zijn.

  • loek
   says:

   zo schrijft u dat de jongeren het meest last hebben van de economische crisis. 

   De jongere leeftijdsgroepen hebben duidelijk het meest te lijden gehad van de financiele crisis en de daaropvolgende recessie die feitelijk nog altijd doorwoekert.

   ik vind dit een verklaring van niks aangezien de groep 15 tot 25 jaar steeds langer door studeert en daardoor nog niet willen participeren op de arbeidsmarkt.