ABU: onveranderde treurnis

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 6 (week 21 – 24) van 2012. En net als alle voorgaande periodes in 2012 is ook deze periode negatief:

In periode 6 (week 21 – 24) daalde het aantal uitzenduren met 4% en de uitzendomzet nam ook af met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De daling is dus weer een stuk forser dan in de voorgaande twee periodes, maar het is bepaald geen verrassing te noemen. De sector is en blijft in zwaar weer.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

En wederom zet de inverse relatie tussen de pluskolommen in 2011 en de minkolommen in 2012 zicht voort. Een kleinere plus in 2011 leidt tot een kleinere min in 2012; een grotere plus in 2011 leidt tot een grotere min in 2012. Het kleine verlies in periode 5 is nu dus weer tot een groter verlies aangegroeid, maar hetzelfde gold; zij het in plusjes, in dezelfde periodes in 2011. Zet deze trend zich ook in periode 7 door dan hebben we nu al een aardige indicatie van de omvang van de krimp die over vier weken door de ABU gerapporteerd gaat worden.

De daling zet zich dus nog altijd door, zoals ook blijkt uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Tja, de daling zet zich dus onverminderd voort, zij het dat er geen sprake is van een vrije val; integendeel. De daling is zeer beperkt, maar blijft een daling. En dat op een ongekend laag niveau. Het is dus geen wonder dat er weer ontslagrondes zijn aangekondigd, dit keer bij uitzendreus Randstad.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

De index krimp dus ineens een stuk harder, maar gezien de schommelingen per periode in deze grafiek kan dat volgende periode weer sterk veranderen. Het algemene beeld is echter dat een zeer beperkte krimp er voorlopig nog wel even in zou kunnen zitten voor de komende periode(s).

Ontwikkelingen per sector
Helaas zijn alle sectoren in periode 6 in een krimp beland, al is de krimp in de sector Administratief nog altijd zeer beperkt (-1%). Daar staat een enorme krimp (-18%) in de sector Medisch tegenover; dit is vooral het cumulatieve effect van een relatief beperkte krimp (-6%) van dezelfde periode, een jaar geleden. De krimp in de sectoren Techniek (-5%) en Industrie (-5%) laat zien dat voor wat betreft de uitzenders echt geen enkele sector een glimmer of hope laat zien. De krimp is overal. Ondanks het merkwaardige feit dat we niet meer in een recessie zitten. Tuurlijk…

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

De administratieve sector lijkt ondertussen de enige stabiele sector, zij het op een niveau waar uitzenders enkele jaren geleden hun neus voor zouden hebben opgehaald. Maar dit is blijkbaar de nieuwe realiteit. Administratief uitzenden komt ‘nooit’ meer terug op het oude niveau. Het huidige niveau is blijkbaar het meeste waar uitzenders op kunnen rekenen. En tegelijkertijd is het een toonbeeld van stabiliteit geworden. Groei of recessie hebben geen impact op deze sectoren. Wat natuurlijk ook weer heel merkwaardig is als je bedenkt dat uitzenden toch vooral nog een kwestie van piek & ziek is.

De sector Medisch is al jaren in een vrije val en heeft zo langzamerhand grote overeenkomsten met een knekelveld. Daarentegen zijn de sectoren Industrie en Techniek al jaren in een soort synchroondans verwikkeld die nu alweer enige tijd naar beneden gaat. En zoals de economie er op dit moment voorstaat nog wel even een dalende lijn zal blijven laten zien.

Het experiment dat de Euro heet, heeft ondertussen een grote overeenkomst met een carcinoom dat zich van Zuid-Europa naar Noord-Europa uitzaait. De onwil, onmacht en het gebrek aan deskundigheid van de geneesheren (lees: politici) om deze aggressieve ziekte adequaat te bestrijden kost meer en meer geld zonder enig medisch resultaat. De woekering zet zich voort en lijkt ondertussen ook de oorspronkelijk  gezonde delen onherstelbaar te hebben aangetast; hoeveel miljarden er ook tegen de tot mislukken gedoemde genezingspogingen worden aangesmeten.

Ons staan vele, vele jaren van schraalhans keukenmeester te wachten. Dat lijkt ondertussen de enig zekerheid. Trek de riemen maar wat strakker aan, zuidwester op, regenjas aan en laarzen aan de voeten. Want anders word je zeik- en zieknat.

Geef een reactie

1 Comment