CBS: werkloosheid juni stijgt naar 6,3%

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in juni de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) gestegen ten opzichte van mei 2012:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in juni 2012 uit op 495 duizend personen. Dat zijn er 6 duizend meer dan een maand eerder..

En daarmee zet de werkloosheid de stijgende lijn voort na vorige maand een adempauze te hebben ingelast. De stijging komt natuurlijk niet als een verrassing tegen de achtergrond van de economische, monetaire en bancaire ellende in Euroland. Het enige ‘positieve’ nieuws is dat de het consumentenvertrouwen iets minder negatief is dan een maand geleden. Maar daar gaat de werkloosheid niet van dalen.

Het langere termijnbeeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – juni 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – juni 2012. Bron: CBS

Zoals uit de grafiek kan worden opgemaakt is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid fors gestegen na vorige maand heel licht te zijn gedaald. Ondertussen is de werkloze beroepsbevolking opgelopen tot zeer dicht tegen de magische grens van 500.000. De voor het seizoen gecorrigeerde aantal staat in juni op 495.000, het niet gecorrigeerde aantal werklozen staat zelfs op 498.000. Het lijkt er dus op dat in augustus of september de grens van 500.000 werklozen doorbroken gaat worden. Niet bepaald een record waar we op zitten te wachten…

Met deze groei kome we dus weer wat dichterbij de piek van 2004 – 2005. En als we ING of ABN AMRO mogen geloven, zullen we hier ook nog eens overheen gaan. Slechts het CPB heeft een heel ander scenario, maar dat lijkt ondertussen al naar het land van de fabelen te kunnen worden verwezen. Zoals alle scenario’s van het CPB in de afgelopen jaren op het gebied van de werkloosheidsontwikkeling.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie