Breaking news: vacatures in juli 2012

 angstigHet is 1 augustus en dat betekent het maandelijkse meetmoment waarin de gezondheid van ons vacaturelandje wordt bekeken. En die analyse vindt plaats tegen een achtegrond van steeds somberder economische vooruitzichten, niet in de laatste plaats door de ongekende puinhoop die Euroland er in de afgelopen jaren van heeft gemaakt. En nog altijd blijft maken, waardoor het collectieve vertrouwen tot een bijzonder laag punt is gedaald.

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat het volume aan unieke vacatures in juli 2012 is gedaald ten opzichte van dezelfde maand in 2011 (-6,3%). Desondanks valt de daling mee, zeker in vergelijking tot voorgaande maanden (-7,3% in juni, 13,4% in april en maar liefst 17,6% in mei). Het lage vertrouwen zorgt er dus (nog) niet voor dat recruitment volledig op zijn gat komt te zitten.

Vacaturevolume in juli
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in juli over de afgelopen vier jaar:

Aantal nieuwe vacatures in juli, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed. 

Aantal nieuwe vacatures in juli, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Weliswaar is het volume aan vacatures dus een stuk lager dan in 2011, in vergelijking met voorgaande jaren ziet juli 2012 er dus best wel redelijk uit. En dat is op zijn minst een opsteker te noemen. Tegelijkertijd blijkt juli 2012 een continuering van een trend die in maart van dit jaar werd ingezet. Dit wordt duidelijk als we de resultaten van de eerste zeven maanden van 2012 vergelijken met dezelfde periode een jaar eerder:

Aantal nieuwe vacatures per maand in de eerste zeven maanden, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures per maand in de eerste zeven maanden, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

De eerste twee maanden van dit jaar was het vacaturevolume nog fractioneel hoger in vergelijking met 2011, maar sinds maart is het volume duidelijk lager. Deze trend lijken we maar niet van ons af te kunnen schudden met als gevolg dat we over de eerste zeven maanden een vacaturevolume noteren dat 6,9% lager ligt dan een jaar geleden. Met andere woorden; krimp. En een krimp van bijna 7% is natuurlijk substantieel te noemen, hoewel de periode maart – mei van 2011 wel een bijzonder hoog volume aan vacatures liet zien. De markt was tijdelijk bevangen door een euforisch herstelgevoel dat uiteindelijk op niets gebaseerd bleek. Waarna onze Hollandse nuchterheid weer snel ten tonele verscheen.

Om het vacaturevolume van juli 2012 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

De trendlijn is nog altijd dalend, hoewel de daling voor de tweede achtereenvolgende maand trager is dan de twee maanden die daaraan voorafgingen. Verder blijven we nog altijd ver verwijderd van het dieptepunt dat medio 2010 werdt genoteerd. Maar er lijken geen redenen te zijn om te verwachten dat de trendlijn zich binnen afzienbare tijd zal omkeren. Daarvoor zijn de toekomstverwachtingen veel te onzeker, om niet te zeggen somber.

Waar voorheen de economische wereld al schudde van het ‘faillissement’ van Griekenland staan ondertussen de grootste twee van de vijf PIGGS landen op omvallen. Spanje en Italie zijn niet in staat om zichzelf aan de haren uit het eigen moeras te trekken; een situatie die men al jaren kon zien aankomen maar helaas bewust heeft genegeerd. Niemand durft aan de gevolgen van een dergelijke implosie te denken, laat staan zich erover uit te spreken. Maar ondertussen snapt iedere ondernemer en iedere consument wel dat er iets fundamenteels mis is. En dat zal bepaald niet leiden tot de creatie van nieuwe banen. Of het moet in de financiele begrafenissector zijn…

Geef een reactie

3 Comments