Faillissementen in juli 2012

grafzerkHet aantal faillissementen van uitzenders en werving & selectiebureaus is in juli 2012 nauwelijks gestegen ten opzichte van juni; van 12 naar 13 faillissementen. En daarmee blijft het aantal faillissementen voor de tweede achtereenvolgende week op een relatief laag niveau en wederom vergelijkbaar met vorig jaar (14 faillissementen in juli 2011). De trendlijn van het 12-maands gemiddelde daalt hierdoor heel licht; van 17,9 naar 17,8.

Met uitzondering van de maanden april en mei zijn in alle overige maanden van 2011 het aantal faillissementen (ruim) onder de 20 gebleven. En daarmee geeft deze proxy feitelijk aan dat het eigenlijk best wel redelijk gaat in de markt van arbeidsbemiddelaars. En dat is op zijn minst opvallend gezien de ongezonde economische situatie en het relatief lage vacaturevolume.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand; gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend gemiddeld maandvolume, januari 2007 – juli 2012

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend gemiddeld maandvolume, januari 2007 – juli 2012

Voorlopig lijkt de trendlijn te stabiliseren op een niveau dat ruim boven de 15 faillissementen per maand ligt. En dat is een beetje een niveau van vleesch noch visch. Want waar voorafgaande aan de financiele crisis het gemiddeld aantal faillissementen per maand richting de 5 ging was dat op de piek na die crisis zelfs even boven de 25 per maand. De huidige situatie zit er dus zo’n beetje tussenin. Het gaat niet goed maar het gaat ook niet slecht. En daarmee kan het natuurlijk ook weer alle kanten op.

Gezien alle negatieve economische signalen is het nog altijd logischer te verwachten dat in de nabije toekomst het aantal faillissementen gaat stijgen. Maar tot op heden heeft 2012 zich op dat gebied zeer weerbarstig getoond. En eerlijk gezegd hoop ik voor alle arbeidsbemiddelaars dat deze situatie ook niet zal veranderen. Alleen vrees ik met grote vrezen…

De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een reactie