De echte werkloosheid in de VS

Sinds het uitbreken van de financiele crisis in de VS is de werkloosheid aldaar sterk gestegen (tot 10%) om vervolgens geleidelijk af te nemen, tot het huidige niveau van 8,3%. Althans, dat is het officiele verhaal. Voor heel, heel veel Amerikanen is dat niet het geval, en zij zullen de werkloosheidssituatie in de VS eerder herkennen op basis van de door John Williams (Shadow Government Statistics) gepresenteerde cijfers:

Werkloosheid VS, U-3, U-6 en de door Shadowstats berekende werkloosheid, 1994 – heden. Bron: Shadowstats

Werkloosheid VS, U-3, U-6 en de door Shadowstats berekende werkloosheid, 1994 – heden. Bron: Shadowstats

Aanvullende informatie:

  • The U-3 unemployment rate is the monthly headline number.
  • The U-6 unemployment rate is the Bureau of Labor Statistics’ (BLS) broadest unemployment measure, including short-term discouraged and other marginally-attached workers as well as those forced to work part-time because they cannot find full-time employment.
  • The seasonally-adjusted SGS Alternate Unemployment Rate reflects current unemployment reporting methodology adjusted for SGS-estimated long-term discouraged workers, who were defined out of official existence in 1994. That estimate is added to the BLS estimate of U-6 unemployment, which includes short-term discouraged workers.

Het meest opvallende aan deze grafiek is natuurlijk de divergentie van de officiele (U3 en U6) werkloosheidscijfers versus de cijfers die soort SGS worden gepresenteerd. Want waar volgens de officiele cijfers de werkloosheid daalt, is het tegenovergestelde het geval bij de SGS variant. De reden hiervoor is bijzonder simpel:

There continues to be a noticeable divergence in the Shadow Stats series versus U.6.  The reason for this is that U.6, again, only includes discouraged workers who have been discouraged for less than a year.  As the discouraged-worker status ages, those that go beyond one year fall off the government counting, and new workers enter “discouraged” status.  Accordingly, with the continual rollover, the flow of headline workers continues into the short-term discouraged workers (U.6), and from U.6 into long-term discouraged worker status (Shadow Stats Measure), at what has been an accelerating pace. 

Oftewel, bij een langdurig hoge werkloosheid wordt het percentage langdurig werklozen die niet langer actief zoeken (discouraged workers) steeds groter. Het meetellen van deze groep binnen de potentiele beroepsbevolking zorgt voor de nog altijd voortdurende groei van de werkloosheid volgens SGS. Een groei die zeker door de discouraged workers zal worden onderschreven. Want die zitten zonder werk en zonder uitkering.

Er is sprake van een aanzienlijk hogere werkloosheid in de VS dan uit de officiele cijfers blijkt. Dit beeld is ook consistent met het nog altijd stijgende aantal Amerikanen die uitsluitend via voedselbonnen weten te overleven, de nog altijd voortdurende erosie van de koopkracht door de relatieve daling van inkomens (inkomensgroei beneden het inflatieniveau) en de verschuiving van vaste banen naar tijdelijke, part-time banen met minder sociale voorzieningen. De kaalslag van de Amerikaanse beroepsbevolking is dankzij de officiele cijfers niet zichtbaar, maar dat is feitelijk alleen van belang als de politieke schaamlap van Obama, die voor een herverkiezing staat. Voor de Amerikaan die deel uitmaakt van het nog altijd groeiende leger van werklozen is die kaalslag een realiteit waar hij/zij iedere dag mee wordt geconfronteerd. Misschien is het in Spanje nog helemaal niet zo slecht…

Geef een reactie

1 Comment