ABU: een hele, hele natte zomer

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 7 (week 25 – 28) van 2012. En net als alle voorgaande periodes in 2012 is ook deze periode negatief:

In periode 7 (week 25 – 28) daalde het aantal uitzenduren met 5% en de uitzendomzet nam af met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De daling is ten opzichte van periode 6 dus licht toegenomen (van 4% naar 5%) en dat is geen verrassing. De sector krimpt ondertussen alweer meer dan een haljaar zonder enig uitzicht op betere tijden.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

image

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

De krimp is dus licht hoger uitgevallen dan in periode 6, waarbij de inverse relatie tussen de omvang van de groei in 2011 en de omvang van de krimp in 2012 redelijk in stand blijft. Zet deze inverse relatie zich ook in de komende periode voort dan gaan we in periode 8 overigens terug naar een kleinere krimp. Het is voor de sector te hopen dat deze situatie zich ook inderdaad zal voordoen…

De daling zet zich dus nog altijd door, zoals ook blijkt uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Het is een tijd van zeer geleidelijke daling; en dat is misschien het enige positieve nieuws. Want sinds de financiele crisis en de vrije val die de sector als een gevolg daarvan heeft gemaakt is het herstel slechts zeer beperkt geweest. En die herstelfase is ondertussen allang weer vergeten. De vraag is natuurlijk of de huidige geleidelijke daling zich zal blijven voortzetten tot het dieptepunt van na de financiele crisis. De onzekere economische vooruitzichten binnen de Eurozone lijken in ieder geval hard mee te werken aan dat scenario. Zo heeft USG People over het eerste halfjaar van 2012 een lagere omzet gerapporteerd in vergelijking met het eerste halfjaar van de jaren 2009 tot en met 2011. Waarmee feitelijk al een nieuw dieptepunt is bereikt…

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

De index krimp dus iets harder dan in de vorige periode, maar de schommelingen per periode zijn relatief groot. Er kan dus niet al teveel gewicht aan de individuele veranderingen worden gegeven. Belangrijker is echter de trend, en die is ondertussen duidelijk negatief.

Ontwikkelingen per sector
Alle sectoren laten in periode 7 wederom een krimp zien, al is de krimp in de sector Administratief nog altijd zeer beperkt (-1%). Daar staat voor de tweede achtereenvolgende periode een enorme krimp (-18%) in de sector Medisch tegenover. De krimp in de sectoren Techniek (-5%) en Industrie (-6%) zit daar enigszins tussenin. Het is collectief somberen.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Nou, laten we maar net doen alsof de sector Administratie lekker bezig is. Tenslotte is dit de enige sector die nauwelijks een bewging naar beneden maakt terwijl alle andere sectoren duidelijk in krimp zitten. Waarbij de sector Medisch haar vrije val nog altijd voortzet. Waar gaat dat in hemelsnaam eindigen. Sinds de financiele crisis heeft de sector welgeteld 1 periode gehad waarin het resultaat positief was (periode 5 in 2010). Alle andere periodes zijn negatief tot zeer negatief (> –10%) geweest. Dramatisch.

Ook de twee ‘moteren’ van herstel na de financiele crisis, de sectoren Techniek en Industrie hebben ondertussen elke hoop laten varen en zijn volop in krimpmodus. Waarmee de collectieve droefenis een feit is.

Met vrijwel alle landen van de Eurozone in een al dan niet officiele recessie is het zeer onwaarschijnlijk in de rest van 2012 enig herstel te verwachten. Een tegenovergesteld scenario lijkt daarentegen zeer aannemelijk, waarbij het omvallen van een van de grote Eurolanden (Spanje of Italie) voor een schokeffect zou kunnen zorgen waarbij de financiele crisis slechts kinderspel zal blijken te zijn.

Geef een reactie