Griekenland: werkloosheid in mei naar 23,1%

Griekenland loopt in Europees verband fors achter met haar rapportages over de werkloosheid in eigen land. Waar alle landen bijna zover zijn om de werkloosheid over juli te rapporteren komt Griekenland nu pas met de cijfers over mei. En daaruit blijkt dat er ondertussen 1,1 miljoen Grieken werkloos thuis zitten, meer dan een verdrievoudiging sinds het uitbreken van de financiele crisis. En daarmee komt de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid in Griekenland uit op 23,1%. Een groei van 0,6% in slechts één maand…

Griekenland: werkloosheidspercentage, juli 2007 – mei 2012. Bron: Eurostat, Elstat

Griekenland: werkloosheidspercentage, juli 2007 – mei 2012. Bron: Eurostat, Elstat

Als de werkloosheid op deze wijze bijft doorgroeien raakt Griekenland in augustus van dit jaar de 25% grens… En er zijn zeer weinig redenen om te veronderstellen dat de groei van de werkloosheid plotseling zou afremmen. Tenslotte gaat de krimp van de Griekse economie onverminderd voort.

Nog schrijnender dan de 23,1% werkloosheid zijn de cijfers voor de jongere leeftijdscategorieën veelzeggend:

Griekenland: werkloosheidspercentages per leeftijdscategorie, mei 2012. Bron: Elstat

Griekenland: werkloosheidspercentages per leeftijdscategorie, mei 2012. Bron: Elstat

Natuurlijk is de werkoosheid voor jongeren schokkend hoog (54,9%…), maar ook de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar laat een ongekend hoge werkloosheid zien: 31,6%… Relatief gezien doen de oudere generaties het dan een stuk beter, maar bijna 20% voor 35 – 45 jarigen betekent dus dat 1 op de 5 mensen in deze leeftijdscateogrie dus ook thuis zit.

Het is bijna niet voor te stellen wat voor ellende dit moet opleveren binnen de Griekse samenleving. Waar iedere uitgeperste Euro richting de ECB en andere banken gaat terwijl de Griekse bevolking op een houtje bijt. Het is zo langzamerhand niet meer een vraag of maar slechts een vraag wanneer in dit land de sociale cohesie wegvalt en er slechts chaos overblijft. Want de huidige situatie is volstrekt onhoudbaar.

Geef een reactie

1 Comment