Vier grote uitzenders vergeleken: omzet en marge

Uitzenders Manpower, Randstad, Adecco en  USG People hebben ondertussen de financiele cijfers over het tweede kwartaal van 2012 gepresenteerd. En daarmee is het tijd om deze drie grote uitzenders plus USG People onderling te vergelijken op de twee belangrijke parameters: omzet en brutomarge. Waarbij ik me uitsluitend richt op de trends in deze twee paramaters over de afgelopen jaren. Wat een eenvoudige maar effectieve vergelijking mogelijk maakt:

Verandering (in %) van voortschrijdend omzetvolume (4 kwartalen), Q1 2007 – Q2 2012

Verandering (in %) van voortschrijdend omzetvolume (4 kwartalen), Q1 2007 – Q2 2012

USG People laat nog altijd de meest negatieve omzetontwikkeling zien wat natuurlijk makkelijk kan worden afgeschoven op het slechte economische klimaat in Europa. En toegegeven, de andere uitzenders in het rijtje zijn global players terwijl USG People een regional player is. Dus kan er terecht worden gewezen op de groei in de VS als een reden voor de slechtere resultaatontwikkeling. Maar dan is er Manpower die laat zien dat ook een global player enorm veel last kan hebben van regionale ontwikkeling, waarbij natuurlijk wederom naar hartelust richting Europa wordt gewezen. Randstad lijkt weliswaar het meest gunstige beeld te laten zien maar dit is sterk vertekend door de consolidatie van de cijfers vcan SFN Group in de resultaten van het tweede kwartaal. Zonder deze additionele omzet was het beeld een heel stuk slechter geweest

Maar omzetontwikkeling zegt niet alles; de ontwikkeling van de brutomarge is een andere belangrijke indicator van de gezondheid van de uitzenders. En daar is het beeld bepaald zorgwekkend te noemen:

Verandering (in %) van voortschrijdende brutomarge (4 kwartalen), Q1 2007 – Q4 2011

Verandering (in %) van voortschrijdende brutomarge (4 kwartalen), Q1 2007 – Q4 2011

Adecco weet als enige haar brutomarge in de afgelopen twee kwartalen in de plus te houden; USG People heeft na een korte uitschieter de krimp weer te pakken; Manpower en Randstad zijn de twee zorgenkindjes als het om de brutomarge gaat. Waarbij vooral Randstad het slechtste jongetje van de klas is. Deze uitzender laat  een onafgebroken erosie van haar brutomarge zien sinds het uitbreken van de financiele crisis; de consolidatie van de SFN Group heeft hier duidelijk geen redding weten te brengen.

Als ik de ontwikkeling van de brutomarge op jaarbasis bereken ziet dat er zo uit:

  Ontwikkeling brutomarge op basis van voortschrijdend jaargemiddelde, Q1 2007 – Q2 2012

Ontwikkeling brutomarge op basis van voortschrijdend jaargemiddelde (4 kwartalen), Q1 2007 – Q2 2012.

Adecco geeft aan alle andere uitzender les hoe je de tering naar de nering moet zetten. Waar de prijsvechter onder de uitzenders nog de laagste marge had voorafgaand aan de financiele crisis is ze nu Manpower ruimschoots voorbij gestreefd en moet Randstad gaan oppassen om niet ook door Adecco te worden ingehaald. Over de looptijd heeft Adecco slechts 4,7% marge in moeten leveren, terwijl Randatd maar liefst 13% heeft ingeleverd. Overigens vrijwel net zoveel als Manpower (-12,9%)en net iets minder dan USG People (-15,3%). USG People, als specialty uitzender, heeft nog wel altijd ruimschoots de hoogste marge en lijkt zich ook voorlopig geen zorgen te hoeven maken over de concurrentie.

Met de voortdurende negatieve economische vooruitzichten lijkt het er dus op dat Adecco als grootste winnaar uit de strijd gaat komen. Hoewel die strijd natuurlijk een gevecht tegen de bierkaai is; want met continu dalende omzetten is het bijzonder moeilijk om maar te blijven snijden in de eigen operatie zodat de brutomarge maar in stand kan worden gehouden. De vraag is dus vooral hoeveel verder uitzenders in staat en bereid zijn tot continue reductieprogramma’s. De terreur van de financiele markten maakt het echter onvermijdelijk om hard in te blijven grijpen. En dus kunnen medewerkers van alle uitzenders zich opmaken voor volgende ontslagrondes.

Geef een reactie

1 Comment