Impact van vacaturesites onderschat?

vergrootglas Wat doet een bezoeker van een vacaturesite die een interessante vacature ziet? Denk daar maar even rustig over na; een goede kans dat die bezoeker namelijk hetzelfde doet. En op basis van al dat nadenken besluit om naar de site van de betreffende vacaturehouder te gaan, al dan niet met de nodige tussenstappen.

Die eventuele tussenstappen vormen een akelig probleem voor vacaturesites. Want hoe kunnen zij nou aan de vacaturehouder duidelijk maken dat de bezoekers op de site van die vacaturehouder daar voor een deel dankzij de vacaturesite zijn gekomen?

Een lastige situatie, of toch niet? Niet volgens Monster, die in een onderzoek (in de VS) met medewerking van 39 klanten heeft weten aan te tonen dat een ferm deel van die bezoekers er naar alle waarschijnlijkheid dankzij de vacaturesite zijn gekomen.

Gedurende 6 maanden heeft Monster ongeveer 3 miljoen vacature-impressies (op basis van 33.000 vacatures van die 39 klanten) op de Monster site kunnen koppelen aan bezoekers van de wervingssites van deze klanten. En dat levert bijzonder interessante informatie op:

 • Bij het aantal afgeronde sollicitaties bleek dat de impact van Monster met 25% werd onderschat. Want van het totaal aantal van Monster afkomstige sollicitaties bleek 75% die sollicitatie direct vanaf de Monster site te zijn gestart, maar 25% had op een later moment via de wervingssite van de vacaturehouder gesolliciteerd. Om welke reden dan ook had de werkzoeker in deze gevallen besloten om de sollicitatie niet via de vacaturesite uit te voeren maar direct via de site van de vacaturehouder. Hierbij bleek overigens dat maar liefst 83% van de ‘indirecte’ sollicitaties binnen 2 uur na het bekijken van de vacature op de Monster site plaatsvonden. 
 • Een vergelijkbare situatie trad op bij het bezoek aan de wervingssite. Allleen hier is het effect nog sterker en wordt de impact van de vacaturesite met maar liefst 44% onderschat. Want van het totaal aantal van Monster afkomstige bezoekjes aan de wervingssite van de vacaturehouder bleek 56% direct van de vacaturesite afkomstig te zijn, maar 44% was op een later moment alsnog op de wervingssite terecht gekomen.

Er dient enige voorzichtigheid te worden betracht met deze resultaten. Tenslotte is er geen garantie dat het zien van de vacature op de vacaturesite daadwerkelijk tot het bezoek en/of de sollicitatie heeft geleid. Daarnaast kan de bezoeker via een andere vacaturesite dezelfde (of een andere) vacature hebben gezien en via die site het vervolgtraject te zijn gestart. Maar het lijkt redelijk te veronderstellen dat er een blijkbaar zeer forse impact is op zowel wervingssite bezoek als aantal sollicitaties die normaliter niet worden toegerekend aan de vacaturesite. En daarmee wordt de toegevoegde waarde van de vacaturesite dus tekort gedaan.

Het is goed om bij de keuze voor het al dan niet inzetten van een vacaturesite bij online recruitment inspanningen bovenstaande overwegingen mee te laten wegen. Voor wie meer wil weten is het onderzoek ongetwijfeld bij Monster(board) op te vragen: Measuring Indirect Response Can Improve Candidate Source Attribution Efforts. Interessant leesvoer!

Geef een reactie

2 Comments
 • Peter
  says:

  Als beheerder van diverse jobboards viel het me altijd al op dat lang niet alle kliks naar het reactieformulier resulteren in een daadwerkelijke reactie. Nu ik bovenstaande bevindingen lees, zou het me niet verbazen dat veel mensen afhaken bij het zien van het reactieformulier omdat ze dan denken: komt nu even niet goed uit, dat doe ik later vandaag wel. Vervolgens zoeken ze de (wervings)site op van de vacaturehouder, vaak via Google, en solliciteren ze alsnog.

  • Philippe
   says:

   Komt daarbij dat je, als eigenaar van de vacature, de kans krijgt om de “apply” button te linken aan je eigen ATS/Website.
   Maar dan geeft Monster volgende boodschap weer:

    “Je solliciteert voor: FUNTIE X (m/v) bij PARTIJ Y (meestal de vacaturesite)
   Je wordt naar de site van de PARTIJ Y geleid om daar online te solliciteren.
   Verschijnt de nieuwe pagina niet na 5 seconden klik dan hier en ga er direct naartoe.”

   Deze dialog box alleen zorgt ervoor dat Monster 25% minder performed in conversie click/sollicitatie dan andere boards bij ons.

   Wil ik nu wel meten/weten of die dan wel rechtstreeks komen.