Bedrijfsleven houdt hand op de knip

Vandaag was er enig nieuws van het CBS waarbij het ging om de bedrijfsinvesteringen. Of liever gezegd de verandering in de omvang van bedrijfsinvesteringen ten opzichte van dezelfde maand (juni) een jaar geleden. Dit soort YoY veranderingen zeggen bitter weinig; het is beter om te kijken naar de trend. En daaruit blijkt dat we met die bedrijfsinvesteringen nog behoorlijk aan het somberen zijn:

Omvang van bedrijfsinvesteringen, januari 2005 – juni 2012 (2004 = 0). Bron: CBS 

Omvang van bedrijfsinvesteringen, januari 2005 – juni 2012 (2004 = 0). Bron: CBS

De verandering van het volume in bedrijfsinvesteringen op basis van een voortschrijdend jaargemiddelde laat zien dat we weliswaar sinds medio 2010 weer zijn gestegen, maar dat nauwelijks een jaar later alweer een duikeling is gemaakt. En dat we ver verwijderd zijn van het niveau van medio 2008. Heel ver verwijderd.

Zonder een volop investerend bedrijfsleven is er geen herstel van de arbeidsmarkt te verwachten. En zonder herstel van de arbeidsmarkt is er geen herstel van het consumentenvertrouwen te verwachten. En zonder herstel van het consumentenvertrouwen is er vast geen grotere investeringsbereidheid van het bedrijfsleven te verwachten. Damn, we zitten in een cirkeltje te rommelen.

Geef een reactie