Jobfox is verleden tijd!

Logotype JobfoxEnkele dagen geleden leverde Joel Cheesman zijn eerste bijdrage als corporate blogger voor JobScore. En hij ging verder waar hij was gebleven, bij het verhaal over de ondergang van Jobfox. En het lijkt ondertussen wel duidelijk dat Jobfox inderdaad verleden tijd is. Waar de site haar leven ooit begon als een vacaturesite van de nieuwe generatie (gebaseerd op matching) is het haar leven geeindigd als recessieprofiteur. Maar dan wel op een bijzondere manier.

Want waar Jobfox enerzijds geld vroeg aan werkzoekenden voor (niet geleverde) diensten, betaalde de site aan de andere kant leveranciers niet voor geleverde diensten. Een zeer profijtelijk business model, als je tenminste ethiek en fatsoen thuis hebt gelaten. En het lijkt er sterk op dat Jobfox dat heeft gedaan. Onder meer met haar freelancers die in opdracht van Jobfox cv’s herschreven voor werkzoekers (die hiervoor rond de $400 hadden betaald).

Een van die freelancers heeft in reactie op het artikel van Cheesman een e-mail gepubliceerd die hij/zij had ontvangen van Rob McGovern (CEO Jobfox) naar aanleiding van het niet betalen door Jobfox van de uitstaande rekeningen van diezelfde freelancers die in opdracht van Jobfox cv’s van werkzoekers herschreven. En de e-mail is ronduit bizar te noemen:

"I realize our recent problems paying the resume writers has made life very difficult for both you and the resume writers. I truly understand that these payments are vital to the resume writers, many of whom rely on us for their only source of income. It is my hope that this email, which you are free to forward to the writers, will provide clarity on the situation."

"In January of this year Jobfox was approached by a much larger company who was interested in buying our company. While we cherish our independence, we ultimately concluded that being part of a larger and more established company would be better for our employees, partners, and shareholders."

"We accepted the offer, and began to facilitate the acquirer’s due diligence process. Unfortunately, the acquirer turned out to fit the corporate raider stereotype, and over the course of three months implemented tactics that put Jobfox in a very difficult financial position. Clearly their goal was to drive us into a cash crunch, then ultimately drop their acquisition price when we were in a perilous financial position. They also revealed that they wanted us to close our resume writing business. This company is backed by a large Private Equity firm, and we later learned they often use unethical tactics to pay a lower price."

"We ultimately had to walk away from the acquisition. While we regained our independence, we were left operating a company in a very serious financial situation. We are now doing two things: 1) Trying to find an alternative acquirer for Jobfox, and 2) Raising the capital required to pay off our outstanding payables to the the resume writers. Seeing the resume writers get paid is the #1 objective on my list."

"While I know you and everyone would like and answer yesterday, sadly I can’t provide an answer that quickly. I am working with banks, venture capitalists, and alternative acquirers and this process will take time. I realize everyone wants to yell and scream at us, or call their lawyers, although the only answer I can give is that we’re working 18 hours per day to get them paid. Please assure the resume writers we understand the problem, and we’re doing everything we can to get them paid. I will communicate new information when I have it."

Sincerely, Rob McGovern, CEO, Jobfox

Bedenk hierbij dat Jobfox voor $40 miljoen in funding had ontvangen van VC’s zoals NEA, Menlo Ventures en Draper Fisher Jurvetson en je weet dat het corporate raider verhaal een bak met flagrante onzin is. Dit klint eerder als amateur hour en dat past niet bepaald bij de reputatie van deze VC’s. Die willen hun investering met een ferme mark-up terugzien en zullen zich zeker niet aan een corporate raider lijntje laten houden. En als je als CEO van een bedrijf je naam onder een dergelijke e-mail zet dan vernietig je hiermee ook je persoonlijke reputatie en integriteit.

Maar los daarvan is het nog een stuk schunniger aangezien Jobfox op voorhand de betalingen van werkzoekers had ontvangen voor het uitvoeren van een cv-verbetering. Dus de freelancers die in opdracht van Jobfox die cv’s herschreven hadden betaald kunnen (en moeten) worden. In plaats daarvan krijgen ze een e-mail dat ze hun woede en frustratie moeten richting op een corporate raider. Bijzonder goedkoop en volstrekt onwaarachtig.

De vraag is niet langer of Jobfox nog leeft. Een bezoekje aan de site laat hierover al geen twijfel meer bestaan aangezien delen van de functionaliteit (het aanvragen van een cv-rewrite bijvoorbeeld) niet langer werken. Maar als een site niet eens aan haar financiele verplichtingen richting freelancers voldoet is het beeld volstrekt duidelijk. Jobfox leeft niet meer.

Geef een reactie

1 Comment