De SP en jeugdwerkloosheid: iedereen onder de 27 aan het werk

Logotype SP Je bent jong, je bent hoog opgeleid (HBO/WO) en je wilt aan het werk! Maar laat dat in de huidige economische situatie van ons land nou best lastig zijn. Gelukkig komen er binnenkort nieuwe Tweede Kamer verkiezingen en kun je stemmen op de partij die het meest gaat doen aan het beperken van jeugdwerkloosheid. Maar wie te kiezen? Hopelijk kun je na mijn analyse van de grootste partijen (VVD, SP, PvdA, CDA, D66, GroenLinks en PVV) op dit gebied een weloverwogen keuze maken.

Van de VVD werd ik niet echt enthousiast, dus we gaan snel door met de SP.

Schadelijk
De SP omschrijft jeugdwerkloosheid als slecht voor jongeren en schadelijk voor onze samenleving. Juist in tijden van economische onzekerheid wil de SP mensen sociale zekerheid bieden. Daarnaast ziet de SP geen voordelen bij het verhogen van de pensioenleeftijd omdat de jeugdwerkloosheid dan zeker niet zal afnemen.

Iedereen aan het werk
Waar de VVD slechts één maatregel heeft, komt de SP met meer ideeën om jeugdwerkloosheid te verminderen. In het partijprogramma wordt dit als volgt omschreven:

De overheid zorgt ervoor dat iedere jongere onder de 27 jaar kan werken of naar school gaat, zonder dat zij hun sociale rechten verliezen. School uitval wordt bestreden […], opleidingen houden meer rekening met de verwachte vraag naar arbeidskrachten […] en er komt een betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Verderop wordt in het partijprogramma ook gesproken over de doorgeschoten flexibiliteit op de arbeidsmarkt. De SP wil mensen met tijdelijke contracten eerder recht geven op een vast contract, mensen met een tijdelijk contract ook recht geven op een ontslagvergoeding en af van stukloon.

Ik ben enthousiast over het inperken van de flexibiliteit maar ik loop niet warm van de maatregelen om jeugdwerkloosheid te verlagen. Het is weinig concreet en waar ga je aan het werk als je onder de 27 geen baan kan vinden? Past die functie bij je opleiding of word je met een afgeronde opleiding geschiedenis ingezet als stratenmaker? Daarnaast legt de SP, net als de VVD, de meeste focus op de groep die nu studeert.

Als jouw stem op 12 september naar de SP gaat weet je in ieder geval dat je tot je 27ste van de straat bent. Maar wat je dan precies aan het doen bent, moeten we even afwachten…

Geef een reactie

3 Comments