Boer & Croon dealmaket zich uit de crisis

Consultancy- en interimmerk Boer & Croon is uit het slop. In 2011 steeg de omzet van het advieskantoor naar EUR 63,4 miljoen, zo ontdekte RecruitmentMatters in het laatste jaarverslag. De winst is zo niet nog verrassender: onder de streep oogstte Boer & Croon EUR 6 miljoen. Valt er dan toch weer goed te boeren met dure interim-managers? Is de vraag naar adviespapieren weer hersteld? Is de crisis voorbij voor Boer & Croon?

Niet helemaal. De omzetstijging komt volledig op het conto van de corporate-finance-praktijk van Boer & Croon. Het Amsterdamse label voor directieadviezen en de bijbehorende tijdelijke detachering van rampenbestrijders in boards of op departementen heeft steeds meer dealmakers op de loonlijst staan. En die dealmakers wisten hun omzet vorig jaar bijna te verdubbelen. Inmiddels komt eenvijfde van de omzet van Boer & Croon uit de riante marges op deals. Dat is terug te vinden in de winstmarge: die stijgt weer na jaren van gestage daling.

Boer & Croon: Omzet (linkeras, in mln. EUR) en nettoresultaat (rechteras, in mln. EUR) 2007-2011

Boer & Croon: Omzet (linkeras, in mln. EUR) en nettoresultaat (rechteras, in mln. EUR) 2007-2011

De onderliggende ontwikkeling blijft er een van mineur: minder interimopdrachten en minder adviestrajecten, tegen lagere tarieven…

Dealbonanza?
Het is dan ook discutabel of Boer & Croon een advieskantoor in verandering is. De consultancy lijkt eenmalig te hebben geprofiteerd van enkele dealklappers, zo suggereert de directie zelf in het jaarverslag:

image

Overigens kon Boer & Croon wel een stimulans gebruiken. In 2010 was de solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) gedaald tot 11 procent. Dankzij de nieuwe (grotendeels opgepotte) miljoenenwinst herstelde de solvabiliteit zich op 23 procent.

Markt in mineur
Maar daarmee is Boer & Croon nog niet los. Buiten de ‘spraakmakende deals’ heerst de malaise nog volop. Bij de overheid en in de bouwsector daalden de omzetten, terwijl de overige sectoren ‘min of meer stabiel’ waren. Alleen de financiële sector herstelde ‘voorzichtig’, aldus het jaarverslag.

Als we de m&a-dochter buiten beschouwing laten, moeten we constateren dat het huidige Boer & Croon alsnog bijna 40 procent kleiner is dan het in 2008, voor de crisis, was. Die ontwikkeling zien we terug in deze grafiek.

Omzet Boer & Croon naar segmenten 2007-2011 (in mln. EUR)

Omzet Boer & Croon naar segmenten 2007-2011 (in mln. EUR)

Op de loonlijst van Boer & Croon staan dan ook steeds minder interim-managers: bedroeg hun aandeel voor de crisis nog ruim 30 procent, inmiddels zijn ze goed voor minder dan een kwart van de loonlijst.

Geef een reactie

1 Comment