De PvdA en jeugdwerkloosheid: veel maatregelen maar stijging werkloosheid

PvdA logoJe bent jong, je bent hoog opgeleid (HBO/WO) en je wilt aan het werk! Maar laat dat in de huidige economische situatie van ons land nou best lastig zijn. Gelukkig komen er binnenkort nieuwe Tweede Kamer verkiezingen en kun je stemmen op de partij die het meest gaat doen aan het beperken van jeugdwerkloosheid. Maar wie te kiezen? Hopelijk kun je na mijn analyse van de grootste partijen (VVD, SP, PvdA, CDA, D66, GroenLinks en PVV) op dit gebied een weloverwogen keuze maken.

De standpunten van de VVD en SP heb ik eerder beschreven. Tijd voor de tweede partij van dit moment; de PvdA.

Onvoldoende zekerheid
De PvdA ziet grote problemen rondom jeugdwerkloosheid. Jongeren hebben steeds vaker geen of een tijdelijke baan, waardoor zij onvoldoende zekerheid hebben om een gezin te stichten, een huis te kopen of hun pensioen te regelen. En dat terwijl jongeren met gemiddeld steeds betere diploma’s van school komen, een troef voor de economie en samenleving.

De PvdA omschrijft het probleem als volgt:

De jeugdwerkloosheid is twee keer zo hoog als gemiddeld. Honderdduizend jongeren tot 25 jaar komen niet aan de bak. Veel van hen hebben tijdens de kredietcrisis van 2008 doorgeleerd, maar hun vooruitzichten op de arbeidsmarkt zijn nog altijd slecht. Trekt de economie straks aan, dan zal de generatie die net van school komt eerder aan de bak komen dan zij. Zo dreigt er een nieuwe, verloren generatie te ontstaan, met mogelijk honderdduizend bijstandsklanten.

Daar legt de PvdA zich niet bij neer. Ze gaan alle zeilen bijzetten om jongeren aangesloten te houden bij de arbeidsmarkt. Dat klinkt veelbelovend!

Geen baan? Terug naar school!
In het partijprogramma van de VVD en SP bestond dé oplossing voor jeugdwerkloosheid uit één paragraaf. De PvdA is wat uitgebreider:

  • Stagemogelijkheden voor jongeren moeten worden uitgebreid. De overheid – lokaal en landelijk – geeft zelf het goede voorbeeld.
  • Als er geen stageplek beschikbaar is, biedt de opleiding een werkervaringsleerplek aan. Zodat de jongeren wel het diploma kan halen.
  • Er komt geld beschikbaar om te zorgen dat jongeren die direct werkloos dreigen te worden na het verlaten van de schoolbanken, een jaar langer op school kunnen blijven. De gemeenten zien daarop toe en bieden ondersteuning.
  • Er komt een budget voor individuele ondersteuning om langdurig werklozen weer aan het werk te helpen.
  • Voor werkloze jongeren geldt: terug naar school of aan het werk. De gemeenten zien daar op toe en bieden ondersteuning.
  • Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken maken we gebruik van Europese Structuurfondsen.

Daarnaast mogen werkgevers slechts één keer een tijdelijk contract aanbieden, daarna wordt dit omgezet in een vast contract. Ook komt er een verbod op concurrentiebedingen in tijdelijke contracten en pleit de PvdA voor afschaffing van stukloon.

Prima maatregelen zo op het eerste gezicht. Als er geen kans op een baan in het verschiet ligt krijg je de mogelijkheid om door te studeren. Dit vergroot ook meteen de kans op een beter betaalde baan. Ik zet wel mijn vraagtekens bij de maatregel ‘terug naar school of aan het werk’, wie draait er op voor de kosten van die opleiding? De gemeente of de werkloze jongere? En hoe lang moet je werkloos zijn op daarvoor in aanmerking te komen? Daarnaast krijg ik het gevoel dat je die baan niet voor het kiezen hebt.

Wat absoluut in het voordeel is van de PvdA, is dat er ook wordt gekeken naar de groep die al wel is afgestudeerd en geen baan kan vinden. Dat was bij de VVD en SP wel anders. Veel positieve maatregelen maar toch stijgt de werkloosheid (volgens het centraal planbureau) tot 2017 bij de PvdA met 1,3%, en dat is na de SGP en samen met D66 de partij met de hoogste stijging. Uit het partijprogramma blijkt niet welke groep hiermee wordt geraakt.

Op basis van het bovenstaande ben ik enthousiast over alle maatregelen van de PvdA. Ze hebben er een flink deel van hun partijprogramma aan gewijd en focussen niet alleen op de huidige studentengroep. De PvdA geldt wat mij betreft als grote kanshebber om goed te scoren bij werkloze jongeren.

Geef een reactie

1 Comment