Monster in belangstelling van Microsoft, Oracle of SAP?

Monsters monsterZou er “koninklijke” belangstelling zijn voor Monster, zoals Eric Handler (analyst at MKM Partners LLC)  suggereert:

Potential buyers could include companies that specialize in software for corporations, he said, such as Microsoft , Oracle, Salesforce en SAP. News Corp. might also be interested in buying Monster to augment its online classified advertising

Toe maar, dat is een indrukwekkend rijtje namen! Geen wonder dat op basis van deze speculaties de koers van het aandeel Monster in de afgelopen twee dagen fors is gestegen. Maar wat gaat er uiteindelijk waar blijken van dergelijke geruchten?

Dat softwarebedrijven mogelijk geinteresseerd zijn in 6Sense kan ik nog begrijpen. Maar wat gebeurt er dan met de vacaturesite? Betekent het dat Monster inderdaad in overzichtelijke moten wordt gezaagd en per moot bij opbod wordt verkocht? Het lijkt me de enig logische mogelijkheid.

Hoe dan ook, september is de maand van de waarheid voor Monster, dus het is hoe dan ook nog een kwestie van enkele weken voordat we meer duidelijkheid hebben.

Geef een reactie

1 Comment
  • Ernst Snijder
    says:

    Aardig om te vermelden dat Microsoft nog een 4 procents belang heeft in CareerBuilder.com De toekomstsverwachting ten aanzien van de expansiedrift van CB in 2007 werd als volgt verwoord:

    “Microsoft is putting a defense in place so CareerBuilder can’t be acquired by Google or someone else, said Rob Enderle, an analyst with the Enderle Group.
    Microsoft also said Wednesday it extended its deal to use CareerBuilder content exclusively on MSN until 2013 (vetgedrukt door es), and it said CareerBuilder will pay $443 million over seven years for the arrangement”