De D66 en jeugdwerkloosheid: focus op ondernemen

Logotype D66Je bent jong, je bent hoog opgeleid (HBO/WO) en je wilt aan het werk! Maar laat dat in de huidige economische situatie van ons land nou best lastig zijn. Gelukkig komen er binnenkort nieuwe Tweede Kamer verkiezingen en kun je stemmen op de partij die het meest gaat doen aan het beperken van jeugdwerkloosheid. Maar wie te kiezen? Hopelijk kun je na mijn analyse van de grootste partijen (VVD, SP, PvdA, CDA, D66, GroenLinks en PVV) op dit gebied een weloverwogen keuze maken.

Op dit moment staat de PvdA bovenaan en de PVV onderaan. Eens kijken hoe D66 het er vanaf brengt.

Werk voor iedereen
In het partijprogramma van D66 wordt het onderwerp arbeidsmarkt uitgebreid besproken. Overal zijn maatregelen voor; onder meer voor 65-plussers, man-vrouw verdeling, ontslagrecht, WAJONG en het MKB. Wat mist is speciale aandacht voor jeugdwerkloosheid. Wel wordt in het algemeen het belang van arbeidsparticipatie uitgesproken:

Werk is een belangrijke manier om voor jezelf te kunnen zorgen, jezelf te ontplooien en mee te doen in de maatschappij. Arbeidsparticipatie zorgt voor economische zelfstandigheid en is de belangrijkste motor van integratie in de samenleving: voor jong en oud, voor man en vrouw, voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders. Voor D66 heeft ‘werk voor iedereen’ dus de hoogste prioriteit.

Ga ondernemen
Geen specifieke maatregelen dus van D66 om jeugdwerkloosheid terug te dringen. Als je het partijprogramma doorneemt wordt wel duidelijk dat deze partij ondernemen belangrijk vindt. Er zijn daarom enkele maatregelen die interessant zijn voor jongeren zonder baan en met interesse om een eigen bedrijf te starten:

  • D66 wil ‘jonge ondernemerscentra’ bevorderen. Op deze plekken kunnen jongen bedrijven de infrastructuur delen, netwerken bouwen en makkelijker toegang vinden tot experts.
  • Zelfstandig ondernemen hoort bij een vrije en flexibele economie die innoveert en snel kan reageren op nieuwe omstandigheden. D66 wil dat er meer aandacht komt voor ZZP-ers.
  • D66 wil dat de mogelijkheid van microfinanciering zo breed mogelijk beschikbaar wordt. Door deze financiering komen kleine ondernemers, waaronder ZZP-ers, makkelijker aan startkapitaal.

D66 brengt hiermee de koppositie van de PvdA niet in gevaar, er is geen specifieke aandacht voor jeugdwerkloosheid in het partijprogramma. Maar mocht je momenteel studeren of werkloos zijn en ben je een ondernemer in hart en nieren? Dan spreekt het bovenstaande je vast aan!

Geef een reactie