Hoge werkloosheid betekent onder je niveau werken

Wat doet een werkloosheid van tegen (Griekenland) of boven (Spanje) de 25%? Oneindig veel dingen, maar op basis van de resultaten van de laatste Randstad Werkmonitor zijn er dan ongekend veel werknemers die vinden dat ze onder hun niveau werken. Op basis van de stelling I am overqualified for my current job zijn dit de antwoorden van Griekse, Spaanse en Nederlandse werknemers:

Resultaten stelling “I am overqualified for my current job” voor Griekenland, Spanje en Nederland. Bron: Randstad Werkmonitor 

Resultaten stelling “I am overqualified for my current job” voor Griekenland, Spanje en Nederland. Bron: Randstad Werkmonitor

Maar als meer dan 65% van de Spaanse en Griekse werknemers vinden dat zij onder hun niveau werken; wat betekent dit resultaat dan voor de Spaanse en Griekse deel van de beroepsbevolking met een lage opleiding en/of beperkte werkervaring? Ten aanzien van de beperkte werkervaring is het antwoord overduidelijk: werkloosheid. Beide landen hebben tenslotte een jeugdwerkloosheid van ruim boven de 50%. Het is niet denkbeeldig dat een vergelijkbaar effect zal optreden bij een lage opleiding.

Opvallend is dat ondanks de lage werkloosheid in Nederland toch nog 30% van de werknemers van mening zijn dat zij onder hun niveau werken. Merkwaardig. Is hier sprake van een objectieve beoordeling of een overschatting van de eigen mogelijkheden?

Geef een reactie