Politiek en jeugdwerkloosheid: één winnaar en vele verliezers

JeugdwerkloosheidDe afgelopen week heb ik de partijprogramma’s van de grootste politieke partijen (VVD, SP, PvdA, PVV, D66, CDA en GroenLinks) doorgenomen op maatregelen op het gebied van jeugdwerkloosheid. Jongeren willen na hun opleiding (HBO/WO) aan het werk maar de kansen op een goede startersbaan worden steeds kleiner. Tijd om daar iets aan te doen! Maar welke partij gaat het meeste aan jeugdwerkloosheid doen?

PvdA komt als winnaar uit de bus
Als je alle artikelen hebt gevolgd was het al te verwachten; de PvdA komt als winnaar uit de bus. Zij hebben in hun partijprogramma veel aandacht voor jeugdwerkloosheid en komen met een uitgebreid actieplan. Daarnaast investeren ze ook in de groep die is afgestudeerd en nu bezig is met een passende baan te vinden, in plaats van alleen te focussen op de huidige studentengroep. Zo kun je van de PvdA verwachten dat er geld beschikbaar komt om te zorgen dan jongeren die direct werkloos dreigen te worden, een jaar langer kunnen studeren. En komt er budget vrij voor individuele ondersteuning bij langdurige werkloosheid.

De SP komt wat mij betreft op de tweede plek. Ze erkennen het probleem en willen ervoor zorgen dat iedere jongere onder de 27 jaar kan werken of naar school gaat. De focus ligt bij de overige maatregelen wel erg op de huidige generatie studenten en dit kan zorgen voor een vergeten generatie.

De VVD en het CDA erkennen de problemen rondom jeugdwerkloosheid en zien het als schadelijk voor de samenleving. Helaas blijft het daarbij; concrete maatregelen, zoals bij de PvdA, blijven uit.

Bij GroenLinks, de PVV en D66 komt jeugdwerkloosheid niet eens in het partijprogramma voor. Vooral van GroenLinks is dat teleurstellend, ze hebben hun focus gericht op jongeren maar ‘vergeten’ dit onderdeel te bespreken. D66 richt de pijlen meer op jong ondernemend Nederland en heeft daar passende maatregelen bij opgesteld. De PVV presteert het om helemaal niets te melden over jongeren en arbeidsmarkt, de grote verliezer dus.

Twitter
Alhoewel GroenLinks bij de laagst scorende partijen hoort, reageren ze tenminste wel op het artikel. Helaas werd ik er niet veel wijzer van…

Twitter discussie

Morgen zijn de Tweede Kamer verkiezingen, en als jij wilt dat er stappen worden gezet met het terugbrengen van de jeugdwerkloosheid, is de PvdA in mijn optiek de beste partij om op te stemmen.

Geef een reactie