Nederlandse uitzenders: hopen op Amerikaanse toestanden?

Uitzenders hebben het sinds de financiele crisis bepaald niet makkelijk. Maar als uitzender in de VS heb je het een heel stuk beter dan je collega-uitzender in Nederland. Dat blijkt overduidelijk uit onderstaande grafiek, waarbij de ontwikkeling van het volume aan uitzenduren in de VS en Nederland wordt getoond:

Ontwikkeling uitzendindex VS (blauwe lijn) en Nederland (rode lijn), 2007 – heden. Bron: ABU, ASA

Ontwikkeling uitzendindex VS (blauwe lijn) en Nederland (rode lijn), 2007 – heden. Bron: ABU, ASA

De uitzendindex laat in eerste instantie een vergelijkbare ontwikkeling zien, waarbij duidelijk is dat uitzenders in beide landen al in een dalende lijn terecht waren gekomen voor het uitbreken van de financiele crisis in de tweede helft van 2008. Maar na het uitbodemen in 2009 is het ‘herstel’ zeer verschillend. Want waar in de VS de uitzenders ondertussen een zeer groot deel van het verlies hebben goedgemaakt is er in Nederland sprake geweest van een bijzonder mager herstel. Een herstel dat sinds medio 2011 alweer is omgeslagen in een langzame daling van de uitzendindex.

Traditioneel volgde de Nederlandse uitzenders haar Amerikaanse collega’s met een vertraging van ongeveer 7 maanden. Maar daarvan is sinds 2010 geen sprake meer. Toegegeven, in het begin van 2010 was er zowel in de VS als Nederland groei te noteren; maar het tempo van het herstel was onvergelijkbaar. En waar de uitzendindex in de VS nog altijd groeit is Nederland allang weer in een krimp terecht gekomen.

Een bijzonder verwarrende situatie, die makkelijk kan worden afgedaan als een gevolg van de monetaire crisis in Euroland. Maar dat zou de zaak teveel vereenvoudigen. Want in de VS is er nog iets anders aan de hand. Er is namelijk sprake van een grootscheepse verschuiving van vaste banen naar tijdelijke banen. En daarvan profiteren ook de uitzenders in de VS. Wat mede de stijging van de uitzendindex in dat land kan verklaren; in een tijd dat de economie stagneert en de werkloosheid uitsluitend daalt als gevolg van een steeds lagere arbeidsparticipatie.

Een vraag die hierbij automatisch opkomt, is of een dergelijke verschuiving van vaste naar tijdelijke banen ook in Nederland mogelijk is. Of misschien zelfs al binnen bepaalde beroepsgroepen optreedt. Natuurlijk is het ontslag in Nederland niet zo eenvoudig als in de VS, maar met een immer voortdurende crisis en geen uitzicht op herstel is het niet denkbeeldig dat ook in Nederland werkgevers hun risico maximaal willen verlagen. En daarmee ook vast voor flex overwegen.

Verantwoording
De uitzendindex voor Nederland is voor geheel 2006 op 100 gesteld, de uitzendindex van de VS is door de ASA (American Staffing Association) op 100 gesteld voor week 24 van 2006. De grafiek toont het voortschrijdend jaargemiddelde (voor Nederland op basis van 13 periodes van elk 4 weken, voor de VS op basis van 52 weken).

Geef een reactie

5 Comments