Breaking news: vacatures in september 2012

TevredenDe maand september is alweer voorbij en dus is het tijd om te bekijken hoe het met het vacaturevolume in de afgelopen maand is gegaan. Waarbij een tot tevredenheid stemmend bericht kan worden gegeven: in september 2012 is het een stuk beter gegaan dan in september 2011. En september 2010. En september 2009…

De tweede helft van september heeft een verwonderlijke kentering te zien gegeven in het volume aan unieke vacatures waardoor, enigszins vergelijkbaar met de Ryder cup overwinning van Europa, op miraculeuze wijze een positief resultaat uit het vuur is gesleept. Geheel tegen de verwachting in. Maar verwachtingen zijn geduldig; alleen de resultaten gelden. En op basis van die resultaten is september 2012 een mooie maand geworden

Vacaturevolume in september
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in september over de afgelopen vier jaar:

Aantal nieuwe vacatures in september, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures in september, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Als dat geen warme gevoelens losmaakt bij eenieder dan weet ik het ook niet meer. In drie opeenvolgende jaren een steeds groter aantal unieke vacatures in de maand september. Hartverwarmend in deze verder zo bleke en kille tijden.

Als we de eerste negen maanden van 2012 vergelijken met die van 2011 krijgen we dit beeld:

Aantal nieuwe vacatures per maand in de eerste negen maanden, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures per maand in de eerste negen maanden, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

September 2012 toont dus een omkering van de trend die in maart werd ingezet; lagere aantallen unieke vacatures in 2012 in vergelijking met 2011. September 2012 laat opeens een groter aantal vacatures zien. Overigens is het totale vacaturevolume over 2012 nog altijd 6% lager dan over 2011, dus we moeten niet meteen de champagne gaan opentrekken. Maar enige gepaste vrolijkheid mag natuurlijk wel even worden geuit.

Om het vacaturevolume van augustus 2012 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Krijg nou tandjes! Zie jij wat ik zie? Een stijging van de trendlijn. Toegegeven; het is een minimale stijging, maar toch. Een stijging in een tijd van met name negatieve economische berichten is natuurlijk een heel fijn contrair signaal. De vraag is natuurlijk in hoeverre dit een verlate zwaluw is of een teken van een kentering in het vacaturevolume. Voorlopig ga ik uit van het eerste, eenvoudigweg omdat er teveel negatieve economische signalen zijn; zowel in Nederland als wereldwijd.

De maand oktober wordt dus zomaar een heel interessante maand. Want wat gaat het vacaturevolume in oktober doen? Krijgen we een voortzetting van die stijgende trendlijn of is er inderdaad slechts sprake van een late zomerzwaluw? Ik ben benieuwd.

Geef een reactie

3 Comments