De moord voor onze arbeidsmarkt

Waarschijnlijk zijn weinigen bekend met het European Stability Mechanism (ESM). Het is een gezamenlijk initiatief van de Eurolanden; een grote spaarpot om crisisleningen te verstrekken aan Eurolanden die in financiele problemen raken. Hierbij hebben de individuele Eurolanden zeer grote bedragen aan het ESM toegezegd:

ESM presentatie

Voor de goede orde; paid-in capital is wat landen sowieso aan het ESM moeten overmaken. Capital subscription is het bedrag dat landen moeten sturen als het ESM daarom vraagt.

Dat zijn forse bedragen, waarbij het natuurlijk erg leuk is om te zien voor welk bedrag een volstrekt failliet land als Griekenland op de rol staat. Paid-in capital voor Griekenland is EUR 2,25 miljard… Het land heeft dat niet; tenzij dat bedrag gewoon van de volgende tranche van de bailout wordt afgetrokken en richting ESM gaat…

Maar het wordt nog erger. Want als een land (zoals Griekenland) haar paid-in capital niet kan betalen, gebeurt er dit:

If an ESM Member fails to meet the required payment under a capital call made pursuant to Article 9(2) or (3), a revised increased capital call shall be made to all ESM Members with a view to ensuring that the ESM receives the total amount of paid-in capital needed.

Met andere woorden, als een Euroland niet in staat is om haar paid-in capital te storten, worden alle andere Eurolanden voor een proportioneel hoger bedrag aangeslagen om zo alsnog op die EUR 80 miljard uit te komen. Een kostbaar solidariteitsprincipe, maar de Euro heeft ons natuurlijk al zoveel goeds gebracht…

En laten we vervolgens even naar bovenstaand staatje kijken om te zien welke landen (lees: PIIGS landen) waarschijnlijk niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen. Dat gaat om een slordige EU 30 miljard die over de resterende landen moet worden verdeeld. Inderdaad, wij kunnen nu alvast de broekriem in Nederland een stuk steviger gaan aanhalen, want het is gegarandeerd dat Griekenland, Spanje en Portugal hun deel met geen mogelijkheid kunnen betalen. Of Ierland en Italie dat wel kunnen is nog maar zeer de vraag. Hoe het ook zij, onze bijdrage van EUR 4,56 miljard zal fors omhoog gaan. Verder gaan we onze eerdere steun aan Griekenland geen Euro meer terugzien, wat voor ketelmuziek het kansloze konijn De Jager daar op dit moment ook over maakt. De man is op weg naar buiten en het zal hem verder worst zijn dat hij zijn toezeggingen aan het Nederlandse volk breekt.

En dan is er nog ongekende bedrag van EUR 40 miljard wat door Nederland aan het ESM is toegezegd en door ons zal moeten worden opgehoest indien het ESM ons daarom vraagt. Spanje is een gegarandeerde bailout kandidaat en Italie een zeer, zeer waarschijnlijke. Afgezien van het feit dat de financiele nood op zo’n moment de omvang van het ESM zwaar zal overstijgen is het een garantie dat Nederland zich voor een extra EUR 40 miljard in het pak heeft laten steken. Over te maken naar een mediterraan land naar keuze… En dat alles heeft zich onder de noemer democratie buiten het blikveld van vrijwel alle Nederlanders voltrokken…

Waar die EUR 40 miljard vandaan gaat komen? Lastenverzwaringen en kostenbesparingen. Eenieder die denkt dat onder een dergelijk toekomstscenario een economie of arbeidsmarkt zich kan herstellen dient zich vrijwillig bij de dichtstbijzijnde psychiatrische instelling te melden voor een langdurig verblijf onder een spanlaken. Hoewel de huidige situatie feitelijk al zo aanvoelt.

Geef een reactie

24 Comments
 • Pieter
  says:

  Overigens, 40 miljard is dus niet eens zo heel veel. Ik begrijp dat we in het geval ál het geld direct wordt opgeeist, nóg meer moeten bezuinigen. Prima. En ja, dan zal bij ons ook de werkloosheid wel boven de 10 procent gaan. Maar dat wij-zij gedachtengoed, waarin noord betaalt voor zuid, heeft ook wel zijn grenzen. Dat zijn ook gewoon mensen. En we gaan nu toch niet opeens het verschil maken tussen “zij die hard werken, want ze komen uit het noorden” en “zij die de hele dag siesta houden want ze komen uit het zuiden”. Uit het zuiden komen is dan zeg maar het nieuwe jood-zijn? Wij betalen niet voor hun. Wij zijn rijk geworden door met ze te handelen. En ik ben helemaal niet zo te spreken over de arbeids-ethos van de nederlander. Dat zijn in mijn ogen grotendeels héél erg verwende mensen, die zich doorgaans niet schamen om tegelijk loonsverhoging en arbeidsduurverkorting aan te vragen. Gewoon, omdat ze snel overspannen zijn.
  Wat ons denk ik het meest in de weg staat, is dat er zo weinig draagvlak te creeeren valt voor “het sámen oplossen”. Er zijn nog genoeg bedrijven in noord-europa die, wanneer ze dat zouden willen, samen een beetje de incubator in spanje of italie zouden kunnen gaan uithangen. Gewoon, talentvolle jonge ondernemers helpen hun bedrijfjes op te starten, mensen die wat geleerd hebben, graag dag en nacht willen werken om iets te zijn in plaats van bij hun ouders te moeten wonen omdat er niet genoeg geld is.
  Wij zijn met z’n allen nogal blasé. Kom niet aan onze welvaart, want die hebben we zelf verdiend. Nou, dat is niet zo. Dat hebben jullie vaders en moeders gedaan. En die zeiken niet de hele dag. Die werken, zelfs als ze 60+ zijn. Dat zijn godvrezende mensen die geleerd hebben van de jaren 50 en 60. Niet van die ellendige welvaarstpredikers die vooral uit zijn op eigen gewin, overal een mening over hebben maar nergens voor gaan stáan.
  Waar zijn de revolutionairen? Mensen die weten dat ze in de minderheid zijn, maar wel een écht ideaal hebben? Draai het gewoon eens om. Lekker makkelijk, cijfertjes publiceren over wat ons allemaal wordt aangedaan. En dan de schuld geven aan de mensen die het voor het zeggen hebben. Als je betere ideeen hebt, waarom zit jij daar dan niet? Waarom heb je niet gezórgd dat je het voor het zeggen kreeg? Nu zitten we achterover in onze leunstoel. met onze dure computer of luxe ipad, en klagen we ons suf over wat ánderen ons aandoen. Maar we verdienen geen stuiver minder, we verliezen maar 1% koopkracht of minder. What the fuck? Ga jij vrijwillig eens van plek ruilen met een volkomen ambitieuze spanjaard, die gewoon geen kánsen heeft om iets te ondernemen.
  Ik heb best respect voor Draghi, Rutte, Wilders en zelfs een beetje voor Samsom. Ze worden namelijk in het geheel niet rijk van “op het pluche zitten”. Ze kunnen veel meer geld verdienen door óók te gaan afgeven op anderen, een mooie baan in het bedrijfsleven te nemen en zich dik uit te laten betalen. Maar deze mensen nemen het risico om afgezaagd te worden door de zogenaamde kiezer, die zich vooral laat leiden door de massa hysterie van het moment. Geen positie om jaloers op te zijn als je het mij vraagt.
  Ik heb óók op Fortuijn gestemd. Heus. En ik heb óók een iPhone, iPad enzovoort. Echt, ik weet hoe het werkt. Ik ben voor Obama, maar als Romney president wordt, vind ik het ook best. Ik heb geen gele armbandjes gedragen, noch roze armbandjes, of andere kleuren. Maar ik had het kunnen doen. Mijn LCD televisie geeft mij óók het gevoel dat ik achterloop en dus moet ik hem snel vervangen voor iets dat wat meer trendy is. Want als je geen LED hebt, hoor je er niet bij. Ik doe óók aan “het nieuwe werken” (weliswaar op geheel eigen wijze), en ik heb zelfs Twitter, en een Facebook account. Je kunt me vinden op Linkedin, en ik heb een mening. Dat moet allemaal tegenwoordig.
  Maar laten we het eens hebben over wat we dóen, in plaats van over wat we vinden. Laten we eens minder praten, maar meer máken. Laten we die mooie media die ons allemaal verbindt eens gebruiken om in plaats van andere mensen op hun verantwoordelijkheden aan te spreken, de onze te némen. Laten we eens aan onze ouders vragen (als ze nog leven), hoe het in hún tijd was. En niet onszelf verliezen in het idee dat het vandaag de dag allemaal zoveel béter is. Armoe schept gemeenschapszin. Geen keus hebben is lekker duidelijk.
  Amerika is gebouwd door kanslozen. Verschoppelingen. Spanjaarden, Italianen, Slowaken, Polen en Grieken. Ze hadden niets te verliezen en geen platform om te klagen. Blijft nog maar één ding over: je stinkende best doen en je rijkdom verdíenen. Wij hebben hem in de schoot geworpen gekregen. Jij ging gewoon naar school en deed je ding. Je ouders en de staat betaalden voor je opleiding. Niet jij. Je was nog te belazerd om een krantewijk te nemen. Toen je je opleiding had afgerond vond je het jouw “recht” om een goede baan te krijgen. En die kreeg je ook. Zelfs nú staat dat niet onder druk. En dan gaan we zeggen dat 40 miljard (die wij weer bijna gratis mogen lezen) een onredelijke bijdrage is aan een gezamelijke onderneming die europa heet? Hou eens op joh….

 • Stijn
  says:

  @Jakob: gekozen vertegenwoordigers zitten in de Tweede Kamer, niet in de EU, niet binnen de ECB, niet binnen het IMF. Het zijn alle 3 ongrijpbare instituten voor een doorsnee burger zoals ik. Je gaat ervan uit dat de (voor het volk onzichtbare) bestuurders van deze instituten de beste oplossing zijn voor crisis. Onder het mom van “vertrouw de machthebbers maar, want die hebben er meer verstand van dan jij en ik, en ze hebben uiteindelijk het beste voor met het volk”. Helaas, de historie heeft geleerd dat dit een dure les kan zijn. Wie is Draghi? (ik weet wel dat hij ECB president is sinds kort, maar ik bedoel: waar staat hij voor, wat is zijn agenda, waarom heeft hij een carte blanche gegeven om de ECB onbeperkt staatsobligaties op te laten kopen, een levensgevaarlijke strategie met mogelijk verregaande consequenties voor alle Europese burgers). 
  Er worden grote besluiten genomen met zeer verstrekkende consequenties, door mensen die niet door mij gekozen zijn en die geen verantwoording aan mij als Nederlands burger afleggen. 
  De trein rijdt nu op topsnelheid richting een Verenigde Staten van Europa waarin alle financiële besluiten voor de EU landen in Brussel worden genomen. En de Europese burger staat erbij en kijkt ernaar en kan er niks aan doen. Dat is een heel gevaarlijke ontwikkeling waar ik als vader van 2 puberzonen die ik ook graag nog een mooi leven wens erg nerveus van wordt. Een Verenigde Staten van Europa is een ideaal, een gekunstelde oplossing verzonnen door machthebbers. En gekunstelde idealen verzonnen door machthebbers lopen meestal desastreus af (marxisme, communisme, nazisme).

  • Pieter
   says:

   @Stijn
   dat kan allemaal zo zijn. Volgens mij is echter de harde waarheid dat je geen enkel redelijk alternatief hebt voor het hebben en houden van vertrouwen in de mensen die het op dit moment voor het zeggen hebben. Gekozen of niet, zij hebben tenminste énig overzicht. Een bindend referendum is geen medicijn, het is juist het grootste gif dat je kunt bedenken. Bij een bindend referendum (zoals tegenwoordig bij élke verkiezing) geldt de macht van de meerderheid. En laat die meerderheid nou écht geen énkel idee hebben hoe je zo’n enorm complexe situatie ook maar énigzins naar je hand zet. Ik zeg niet dat Draghi en de zijnen het allemaal weten, maar in godsnaam, laat het niet beslissen door een meerderheid van mensen die feitelijk vooral beinvloedbaar zijn door de mensen die ofwel het grootste mediabudget hebben, ofwel het leukst “anti-verhaaltjes” kunnen ophangen. Alsjeblieft. Red ons van de heilloze, zinloze weg van het volksreferendum.
   Dat verhaal van de “jongens van het volk” zou uitgewerkt geacht mogen te zijn, na Saddam, Khadaffi, Adolf Hitler, Janmaat (niet de voetballer) en Roemer. Technocratie is op dit moment het enige dat het nog enigzins overeind houdt. Kijk eens naar Frankijk…het “volk” kiest een man met mooie praatjes. En hij bakt er nu al geen pepernoot van.
   Marc schrijft hier regelmatig best aardige stukjes waarin de machthebbers als leugenaars en boeven worden neergezet. Maar ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat die mensen simpelweg geen andere keuze hebben dan te doen wat ze op dit moment doen. Ze hebben iets te verliezen bij al die gewenste openheid. Niet voor zichzelf, maar voor de economie van de hele eurozone én de wereld.
   Alleen mensen die iets hébben, hebben iets te verliezen. Mensen die niets hebben zal het een zorg zijn, die hebben tenminste nieuwe kansen als alles omver sodemietert.

 • Stijn
  says:

  @ Jakub : jouw quote “Als Italie en Spanje nat gaan, dan komen ook hier in NL de rijen voor de soep, Euro of geen Euro.”
  Dus is het maar fingers crossed houden en bidden dat Italie en Spanje niet nat gaan en aan hun betalingsverplichtingen kunnen blijven voldoen? Krijg pijn in m’n buik bij de gedachte alleen al. 
  Uit de Euro stappen is mijns inziens wel degelijk een serieus alternatief. Ik denk dat de gevolgen van dit scenario zelfs beter in te schatten zijn dan het scenario van continue geld overhevelen van Noord naar Zuid.
  Geen politicus zal dit echter initiëren, nu niet en ook niet over 5 of 10 jaar. Een exit kan alleen maar plaatsvinden bij een ineenstorting van de Eurozone en dat gebeurt alleen bij een defunct van 1 of 2 grote EU landen waarbij de puinhoop niet te overzien is.
  In een echte democratie zou het volk hierover een oordeel moeten vellen: de materie is zo vreselijk belangrijk voor iedereen. Ik ben voorstander van een bindend referendum: in de euro blijven of eruit stappen. Alle mogelijke plussen/minnen/risico’s/etc van beide scenario’s in kaart brengen en het volk informeren.

  • Jakub Zavrel
   says:

   @Stijn ik denk dat Draghi, Merkel, Juncker en Lagarde of hun inhoudelijke experts op dit moment een stuk meer buikpijn hebben dan jij. Dat we in een buitengewoon risicovolle context zitten in Europa, dat is duidelijk. Tegelijk denk ik dat bovengenoemden meer inzicht en macht in deze materie hebben dan wij hier met zijn allen bij elkaar.
    
   De stelling die ik hier verdedig is dat onze gekozen en benoemde  vertegenwoordigers  op dit moment een tamelijk redelijke koers varen in een zeer moeilijk mijnenveld. En dat het hierbij van belang is de boekhoudkundige feiten van het ESM niet teveel buiten de feiten om te spinnen.
    

 • Dirk Goossens
  says:

  Marc, je hanteert die 40 miljard nogal stellig als bovengrens. Ik, echter, zie Nederlandse politici de trein op dat hellend spoor niet op dat station tot stilstand brengen. Daarbij vraag ik me af of dat überhaupt van belang is. Wellicht dat de Duitsers het inflatiespook laten bezweren door het IMF.

  Als we 705 miljard bijdrukken dan is het ESM gevuld zonder dat het ons een cent kost en houden we ook nog anderhalf miljard over om leuke dingen mee te doen.

 • Stijn
  says:

  @ Jakub : ok, wat je in je vorige comment dus zegt dus is dat NL het geld niet kwijt is op het moment dat Spanje of Italie een beroep op het ESM doet.
  Sorry, maar dat geld ben je wel degelijk kwijt op het moment dat de schuldenaar zijn aflossingsverplichtingen niet kan nakomen. Kijk Jakub, het moet ergens vandaan komen: als NL moet storten in het ESM moeten wij dat geld ook lenen. En ook degene die dit aan ons uitleent wil dat dit geld uiteindelijk weer terug wordt betaald met rente.
  Je doet net alsof de grote internationale financiële wereld anders werkt dan een huishoudboekje. Maar de basisregels zijn gewoon hetzelfde. Als jij geld leent bij de bank moet je dat ook terugbetalen. En de bank maakt het niks uit dat jij dit geld leent omdat je garant stond voor een vriend die nu berooid is. (een vriend uit de omgeving van de Middellandse zee 😉
  Daarnaast is vergelijken met een IMF lening aan Pakistan van een hele andere orde van grootte en dus appels en peren vergelijken. En bovendien moet ook Pakistan zijn verplichtingen aan het IMF nakomen.
  Wat de echte kern is: geloof jij Jakub dat landen als Griekenland, Spanje en Italie hun schulden binnen afzienbare termijn gaan afbetalen? Als het antwoord ja is kan ik me voorstellen dat je pro ESM/pro EU bent. Als het antwoord nee is is er eigenlijk maar 1 oplossing en dat is de oplossing die Marc aangaf: stoppen met dit Euro experiment, nu veel pijn lijden maar binnen een jaar of 5 weer de weg omhoog vinden.
   
   

  • Jakub Zavrel
   says:

   @Stijn. NL is inderdaad het geld niet kwijt omdat een land een beroep doet op het ESM, pas bij het niet kunnen voldoen aan de terugbetalingsverplichting. 
   Doordat het ESM een buffer is met achterliggende draagkracht van de hele Eurozone kan het zich hierin een goede en geduldige positie veroorloven…
   Ten eerste: Het ESM mag in staat worden geacht om het geld uit te lenen onder verantwoordelijke voorwaarden van conditionaliteit (net als het IMF) waardoor het ESM zijn eigen AAA status niet in gevaar brengt. Ten tweede: Het ESM is in staat om het geld uit te lenen onder een terugbetalingsregime en rente die voor de betrokken landen (Italie, Spanje) realistisch zijn.
   Deze twee zaken reduceren het risico van wanbetaling aan het ESM tot hanteerbare proporties. Niet tot nul, uiteraard.
   Wat betreft Griekenland is dat mi. anders, voor dat land zou het verlaten van de Euro waarschijnlijk de verstandigste oplossing voor alle betrokkenen zijn. De Europese politiek en financials moeten echter eerst de dijk hebben aangelegd (onder andere ESM) waarmee Italie en Spanje drooggehouden worden, voordat men de stranden en eilanden van Griekenland prijs kan geven aan de golven. Als Italie en Spanje nat gaan, dan komen ook hier in NL de rijen voor de soep, Euro of geen Euro. De verwevenheid via onze eigen noord-europese banken, handel en pensioenfondsen is te groot om ons een isolationistisch beleid te kunnen veroorloven.
    

 • Jakub Zavrel
  says:

  @Marc @Larry, Het misverstand een jullie kant ligt erin dat je denkt dat de gelden van ESM kwijt zijn op het moment dat ze aangevraagd worden door Spanje of Italie. Dat is net zo min het geval als dat het IMF (en dus ook wij) ons geld kwijt is als het wordt uitgeleend aan Paraguay, Haiti, Pakistan of eender welk land dat een veel groter risico vormt dan de grosso modo toch echt zeer welvarende landen als Italie en Spanje.
  En ik hoop dat jullie nu niet gaan beweren dat het IMF de wereld alleen ellende heeft bezorgd, dan kun je net zo goed beweren dat we het papieren geld of het giraal verkeer weer af moeten schaffen.

 • Larry Hannigan
  says:

  @Jeroen: Stijn had/heeft een donkerbruin vermoeden!
  @Bas: Gelijkheidsbeginsel moeten we van af? Jij kan direct aan de slag bij de EU/Mafia 🙂 nee geintje hoor! Maar even zonder gekkigheid. 

  EU is nimmer nooit de oplossing geweest voor geen enkele land in deze gemeenschap alhoewel er niks mis met vrij verkeer van arbeid! Want kijk maar naar de voorwaarden om lid te mogen zijn van deze “ponzischeme” om te beginnen moest je vaarwel zeggen tegen je soevereiniteit en je eigen munt.

  En wat de rest betref is gewoon briljante plan van deze mafiosos (want dat zijn ze hoor) zoals “Lord” Acton zei “And remember, where you have a concentration of power in a few hands, all too frequently men with the mentality of gangsters get control. History has proven that”.

  De oplossing is zo simpel!

    

  • Jakub Zavrel
   says:

   Hoewel niemand zal ontkennen dat het huidige Europese solidariteitsspel tamelijk risicovol is, is niets doen nog veel riskanter. En de Euro al dan niet gecontroleerd laten exploderen is zooo eng dat echt niemand die er enigszins verstand van heeft, hier ook maar in de buurt wil komen.
    
   Wat betreft het ESM vind ik de posting van Marc toch erg in de categorie stemmingmakerij vallen. Dat is Marc’s goed recht, maar om te beweren dat de 40 miljard Euro aan Nederlandse toezeggingen uit lastenverzwaring gefinancierd wordt gaat denk ik toch wel een paar centimeter voorbij aan de waarheid.
    
   Dit soort garanties worden typisch niet uit belastinginkomsten, maar door het eigen AAA leenvermogen in de schaal te leggen gefinancierd. Het is niet dat deze financiering niks kost: het kost rente, maar die is voor Nederland momenteel historisch laag, met dank aan, en over de rug van, het financieel zwakke Zuid Europa. En de ontvangers van ESM steun betalen het ESM weer rente.
    
   Ook de boekhouding blijft vrij netjes onder de gerantie aan het ESM. We hebben soortgelijke bedragen uitstaan aan het IMF, en dat geld is typisch vrij goed geborgd via garanties van onze belangrijkste handelspartners. In de Nederlandse staatsboekhouding staat daar dus weer een vordering op het ESM resp. IMF tegeover, dus per saldo verzekeren we alleen collectief het risico op wanbetaling van de leden van de EU. Dat lijkt me verstandig als we samen in de wereld serieus genomen willen worden als economisch blok.
    
   We zijn in NL pas echt aan de beurt voor het ESM als er massale fallisementen van staten in heel Europa gaan plaatsvinden. Volgens mij heb je dan van heel veel dingen waar wij hier over schrijven heel weinig last meer. Ga er voor het gemakt maar van uit dat je dan blij zult zijn als je een kopje soep in een hele lange rij krijgt, Euro of geen Euro. Het ligt juist in onze macht als Europa om dit armaggedon te voorkomen door nu onze financiele kracht te bundelen tot een formaat dat het grootste economische blok ter wereld verdient. Dat is het ESM.
    
    
    

   • Marc Drees
    says:

    Het triple A leenvermogen loopt grote risico’s bij het fourneren van zelfs een deel van het bedrag van EUR 40 miljard waarmee de rente waartegen Nederland zal kunnen lenen vrolijk gaat stijgen. De EUR 40 miljard is ook geen garantie, maar een keiharde toezegging van Nederland om dit op te hoesten op het moment dat het ESM daarom zal vragen. Lees de details er even op na. En zoals gezegd, de rente zal op een dergelijke lening vrolijk gaan stijgen; tenslotte worden wij hiermee ook een groter risico op wanbetaling.
     
    Verder is er slechts een bailout van Spanje nodig om ons al aan de beurt te laten zijn. Een daarop volgend gegarandeerd steunverzoek van Italie (de recessie viel alweer een beetje tegen…) zal de boel onherroepelijk laten imploderen.
     
    Financiele kracht toon je niet door een gemankeerde munt krampachtig in leven te houden. Het lijk heeft rust nodig; geen hart/longmachine om het op een levensvatbare munt te laten lijken. Het grootste economische blok is een luchtspiegeling. Dat is hopelijk ondertussen wel ondubbelzinnig duidelijk geworden.
     

   • Larry Hannigan
    says:

    Beste Jakub,

    Ik zou deze article nooit in de categorie stemmingmakerij plaatsen hoor! en wat Marc betrefd zal me worst wezen hoor 😉 geintje Marc!

    Maar Jakub; Ik wil even reageren op 2 punten  “We zijn in NL pas echt aan de beurt voor het ESM als er massale fallisementen van staten in heel Europa gaan plaatsvinden” Daar moeten we dus niet opwachten hey.

    armaggedon: het is al een armaggedon voor zuid europa en ze zullen vroeg of laat hun grammetje komen hallen hoor dan heb je pas armaggedon en laat staan die lange rije voor een kopje soep!

    Verder lijkt ’t me dat je veel affiniteiten hebt met de EU plannen tenminste volgens je reactie! Maar hoe dan ook ’t is weer Oktober dus we zullen wel zien wat komende paar weekend voor ons in de petto hebben…..

       

               

 • Jeroen
  says:

  @ Marc: scherp en eng. Ik was bekend met de cijfers maar zo alles eens onder elkaar maakt het toch pretty freaky…

  @ Stijn: wake up, als Marc dit kan vinden, kun jij het ook :-). Niet schrikken, het is maar realiteit. De 90% die jij benoemt verschuilen zich klagend over de crisis achter hun nieuwe iPhone of flatscreen, janked dat ze het zo slecht hebben. Je moet niet alleen je ogen open houden, ook durven houden. Velen schetsten dit scenario al en gelukkig komt er meer discussie over hoe nu verder want zoals Ruben al opmerkt: wat is het alternatief?

 • Bas van de Haterd
  says:

  @Stijn: als 90% van Nederland niet van het ESM gehoord heeft zou me dat schokken, aangezien dat inhoud dat 90% van Nederland geen enkele krant, journaal, nieuwssite, blog of wat dan ook zou lezen aangezien het niet bepaald te missen is. Dus iedereen die er nooit van gehoord heeft, heeft ook niets te zeggen, want die doen niet eens moeite iets te weten.

  Dat de meeste mensen dit soort detail informatie zoals Marc die boven water haalt niet kent, dat geloof ik graag. Dat het een ‘bijzondere’ situatie is ook en dat het enorm verstrekkende gevolgen heeft mogen ook duidelijk zijn (maar voor lang niet iedereen). Ruben stelt echter de juiste vraag: wat is het alternatief? 

  Waar ik me meer zorgen over maak is dat de fouten die gemaakt zijn die hiertoe hebben geleid (namelijk geen echte controle, maar vooral ook geen echte sancties als je je niet aan de regels houdt) nog steeds worden doorgevoerd. Meer macht naar Europa is niet het antwoord, Europa is sterk geworden vanwege de decentralisatie. Echter, meer macht naar Europa als je de regels overtreed, direct, zonder uitzonderingen, zou een heel goed mechanisme zijn. Waarom geven we Europa geen belastingheffende macht in een land als je een beroep moet doen op steun? Het gelijkheidsbeginsel moeten we vanaf, niet dezelfde regels voor iedereen, aangezien niet iedereen zich hetzelfde gedraagt.  

  • Marc Drees
   says:

   Het alternatief is het beeindigen van het volstrekt mislukte experiment dat de Euro heet. De schade wordt groter naarmate we langer wachten. Een schade die in de honderden zoniet duizenden miljarden Euro’s gaat lopen. Het had al jaren geleden moeten worden gedaan (remember Griekenland in 2010), het moet zo snel mogelijk worden gedaan en zal uiteindelijk veel te laat worden gedaan. Na een kapitaalsvernietiging die zijn weerga in de menseljike geschiedenis nog nooit heeft gekend.
    

   • Larry Hannigan
    says:

    @Marc: kapitaalsvernietiging zal de laatste zorg zijn wanneer men realiseerd dat alles een gebakken lucht was en o ja je kunt niet zonder slag of stood ervan af! Laten we nou eerlijk zijn wanneer was het laatste keer dat NL’ers of wie dan ook op deze aarde daadwerklijke kapitaalkrachtiger? ik heb ook niet over de “lucky” few!

    Momenteel heeft is het ver van mijn bed show maar soon piept men wel anders hoor

 • Stijn
  says:

  Het is werkelijk schandalig dat iets dat zo diep ingrijpt in een economie buiten het blikveld van de burger tot stand is gekomen. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat meer dan 90% van de NL bevolking nog nooit van het ESM heeft gehoord. En dat van degene die er wel eens van hebt gehoord ook een groot deel niet in de gaten heeft hoe verstrekkend dit is. Dit is een heel eng experiment met onbekende afloop, zowel economisch als sociaal.