CBS: werkloosheid september gestegen tot 6,6%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in september de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) gestegen ten opzichte van augustus 2012:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2012 verder toe met 5 duizend en kwam uit op 519 duizend personen.

En als een gevolg van deze groei is het werkloosheidspercentage tot 6,6% gestegen.  Daarmee naderen we de piek van december 2004 – mei 2005 toen de werkloosheid nog net iets hoger (+0,05%) lag. En het zou me niets verbazen als we die grens binnenkort gaan doorbreken. Geen ontwikkeling om vrolijk van te worden.

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – september 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – september 2012. Bron: CBS

Zoals uit de grafiek kan worden opgemaakt, blijft de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid onverbiddelijk stijgen met voor september een score van 6,57%. En er lijkt weinig tot niets te wijzen op een plotselinge afvlakking of omkering van deze lijn. Economische indicatoren staan overwegend in het (diep)rood zonder vooruitzicht op verbetering.

Op basis van de voorspellingen van CPB, ABN AMRO en ING zijn dit de scenario’s voor de resterende maanden van 2012:

Scenario’s voor ontwikkeling werkloosheid in 2012, gebaseerd op voorspellingen van het CPB, ABN AMRO en ING

Scenario’s voor ontwikkeling werkloosheid in 2012, gebaseerd op voorspellingen van het CPB, ABN AMRO en ING

Het CPB geeft nog altijd een voorspelling van 6,25% werkloosheid voor heel 2012 af. Om deze voorspelling uit te laten komen moet de werkloosheid in de resterende drie maanden scherp dalen (met 0,11% per maand) tot een niveau van 6,24% in december. Iemand die daar in durft te geloven? Ik dacht het ook niet. Maar ook de scenario’s van ING en (vooral) ABN AMRO zijn onwaarschijnlijk. In dit geval is niet een te rooskleurig maar een (veel) te negatief toekomstbeeld geschetst.

De zwarte lijn in bovenstaande grafiek toont een lineaire extrepolatie van de werkloosheid op basis van de ontwikkeling van de seizoensgecorrigeerde werkloosheid in de 9 maanden van 2012. En op basis van deze extrapolatie komen we in december uit op exact 6,7% werkloosheid. Wat overigens alweer fors lager is dan de verwachting van vorige maand. Maar wel hoger dan de piek van 2004 – 2005. Tegelijkertijd kunnen we onze zegeningen tellen als we naar Griekenland en Spanje kijken. Beide landen gaan gebukt onder een werkloosheid van meer dan 25%…

Met deze groei komen we overigens uit op een gemiddelde werkloosheid van 6,33% over heel 2012. Waarmee het CPB er van de voorspellers overigens verreweg het beste uitkomt! Een unieke en vreugdevolle situatie. Champagne!

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een antwoord