HR: Hardly Relevant? Recruitment: Highly Relevant?

Deze week verschenen er twee HR rapporten van internationale adviesbureaus. Het ene is van KPMG Rethinking Human Resources in a changing world” en het andere van BCG Creating People Advantage 2012 Mastering HR Challenges in a Two-Speed World. Deze rapporten kunnen gezien worden in een continue stroom van onderzoeken van internationale adviesbureau onder (HR) executives naar het belang en de toekomst van HR. Dit BCG rapport verwoordt de huidige context voor HR op duidelijke wijze.

De context van HR anno 2012
Volatility and uncertainty have become the new constant. The realities create difficult people management challenges that range from keeping up with supply-and-demand fluctuations to ensuring an adequate talent pipeline. Aggravating these challenges are the growing talent shortage and rising leadership deficits, which are fuelled in by profound demographic changes and expected to worsen significantly in the coming years. This situation creates a buyer’s market for talented individuals …….   Maar is dit nu echt nieuws?

Toekomst voor HR?
Het KPMG rapport laat er naar mijn idee geen twijfel over bestaan en is dan ook kritisch richting HR:  …… Many of the challenges identified in this report are long standing. But they are no less urgent for that. Indeed, there is no escaping the prospect of a shrinking and weakened HR  function in the coming years. Quite simply, HR has to break out of the trap it has been stuck in for far too long…….

Niet verwonderlijk dat het KPMG rapport commentaren kreeg met koppen zoals:  ….HR ‘has wasted the past 20 years’, says survey en HR functions failing to add value to organisations of HR needs a U turn!

Er moet iets gebeuren  is de conclusie van het rapport. Marc Drees vroeg zich enige tijd geleden nog af of dat wel moet?  Zou de HR-manager niet gewoon zachtjes in de grijze mist kunnen verdwijnen?  Is HR nu Highly of Hardly Relevant? Over deze vraag heb ik elders een blog geschreven .

 Accent verschuiving
Er is wel degelijk een  “people agenda”. Dat staat niet zozeer ter discussie in de rapporten. De vraag is of de uitdagingen opgelost kunnen worden door HR? Los van de vraag of het denken in afdelingen nog toekomst heeft, speelt wellicht mee wat het BCG rapport omschrijft als: …. Volatility and uncertainty have become the new constant…  HR maakt deel uit van een management denken waarbij structuur, beheer en controle belangrijk zijn. Dat sluit steeds minder aan op deze tijd. De mens, het talent in alle diversiteit als vertrekpunt nemen, biedt meer mogelijkheden.  Steeds duidelijker wordt dat de consument niet meer als nummer gezien wil worden. Het is als Ying en Yang, intern en extern moeten in balans zijn. In een organisatie die de klant centraal zet, moet de medewerker geen “ondergeschoven” positie hebben. Het klinkt misschien een beetje jaren zestig, maar het is niet anders.

De “people agenda”
De rapporten bieden perspectief voor …….. recruitment.  De complexiteit en dynamiek van het internationale bedrijfsleven verlangt top prestaties van (Top) Talent.  Aantrekken en behouden van dit talent staat dan ook bovenaan de agenda. Niet zo vreemd, want life time employment is aan het verdwijnen. (Top) Talent komt en gaat. De uitdaging is om Life Time Talent Relaties aan te gaan.

Aanvullende uitdagingen liggen volgens het KPMG rapport op het terrein van aansluiting vinden van vraag en aanbod op de arbeidsmarkten, waar bedrijven de meeste kansen hebben om groei te realiseren; Het ontwikkelen van mondiale loopbaan (ontwikkelings) paden én er voor zorgen dat de organisatie beter kan mee bewegen met de dynamiek van het zaken doen.

De invulling van recruitment gaat hierbij “verder” dan het vullen van vacatures. Het is veel meer gericht op er  integraal voor te zorgen dat de organisatie toegang heeft tot het talent dat nodig is om de belofte naar de klant waar te maken, nu en in de toekomt.  Wellicht zoiets als Talent Engagement & Supply Management, maar what’s in a name?  Hardly Relevant …… voor iets wat Highly Relevant is en zal blijven: de mens als succesfactor!

Geef een reactie