Thijs Manders (TMC): ‘Aan mijn positie verandert niets’

Icoon TMCMet de verkoop van detacheerder TMC aan private-equitypartij Gilde Buyout Partners verdwijnt het bedrijf van de beurs. Maar oprichter, grootaandeelhouder en huidig chairman Thijs Manders blijft aan. Noch aan zijn positie, noch aan zijn salariëring, noch zijn zakelijke relaties verandert iets.

Hij verliest alleen de macht over het bedrijf dat nota bene naar zijn initialen is vernoemd. Hij casht weliswaar een luttele EUR 2 miljoen, maar met zijn resterende belang van een kleine 20 procent – goed voor ruim EUR 13 miljoen –zal Manders als aandeelhouder tandeloos en ondergeschikt aan de wil van Gilde Buyout Partners zijn.

Waarom verkoopt hij dan toch? Wij vroegen het hem zelf.

Q&A Thijs Manders, chairman TMC Group

Waarom verkoopt u uw controle over TMC, zonder te cashen? Is de beursexit u zoveel waard?
‘Als ik nu terugkijk op onze zes jaar aan de beurs, dan denk ik dat we in de nieuwe situatie beter kunnen ondernemen. De situatie na de overname wordt er voor mij stukken duidelijker op. Jan van Rijt en ik hebben straks te maken met Gilde, met één aandeelhouder, in plaats van een hele reeks kleine aandeelhouders. En bovendien, als bestuurder van een beursfonds mag je veel dingen niet tegen je eigen mensen vertellen. Als het bedrijf een ontwikkeling doormaakt, en je wilt daar als bestuurder met je mensen over praten, dan kan dat pas nadat je al met een besluit gekomen bent. Ik denk dat we als we in private handen zijn beter met onze mensen kunnen communiceren.’

Is dat u het verlies van de controle over de firma waard?
‘Ik heb alle vertrouwen in Gilde Buyout Partners. Zij staan bekend als een hands-off-investeerder en ik vertrouw erop dat we met Gilde een voor TMC prettige toekomst tegemoet gaan.’

Heeft u afspraken met Gilde gemaakt over wat ze wel en niet met het bedrijf mogen doen?
‘Gilde zit erin als een financiële investeerder. Zij luisteren erg goed naar ons omdat ze geen ervaring hebben met onze markt. En er staan natuurlijk wel een paar dingen op papier. Welke? Dat kan ik niet zeggen.’

Volgens de documenten herinvesteert u uw kapitaal in TMC. Heeft u geen earnoutregeling?
‘Nee. Ik heb geen earnout. Ik wilde geen earnout-achtige constructie terechtkomen. Ik herinvesteer het merendeel van de opbrengst van mijn aandelenpakket.’

U heeft geen earnout. U blijft aan als investeerder. U bent op dit moment chairman in een one-tier-board. Blijft die situatie ook bestaan?
‘In de structuur verandert niets. En ik word juist nog actiever. Immers, op het moment dat je een beursexit doet, krijg je minder te maken met kleine aandeelhouders. Dat vind ik juist heel erg fijn. Ik twitterde het maandag al: Ik zit nu weer maximaal in mijn ondernemerschap.’

Wat verandert er aan uw beloningspakket?
‘Er verandert niets aan mijn beloning.’

U had met uw zakenpartner Jan van Rijt en ‘speciaal adviseur’ Paul Schouwenaar een meerderheidsbelang in TMC. Waarom zou u de macht over uw bedrijf uit handen geven als uw investering nagenoeg gelijk blijft?
‘Ik wil samen met Gilde optrekken. Gilde is een prettige aandeelhouder om mee samen te werken.’

Investeert u in TMC via Gilde Fonds IV?
‘Nee. Je moet het je zo voorstellen. Er wordt een nieuwe BV opgericht. Daarin participeer ik met Van Rijt en met Gilde. Wij herinvesteren het kapitaal in die nieuwe firma – wij participeren niet rechtstreeks in Gilde. Gilde haalt TMC van de beurs af. Om de deal te laten slagen, hebben we 95 procent van de stukken nodig. Als dat is gelukt, herinvesteren wij in TMC en dan trekken we samen op.’

Hoe groot wordt Gildes meerderheidsbelang?
‘Het private-equityfonds neemt een hele kleine meerderheid in TMC en Jan van Rijt, Comnaar Investments [van Paul Schouwenaar en Eric Companjen, WG] en ik blijven daar dicht tegenaan zitten. Eigenlijk leveren wij nauwelijks aan aandelenbelang in het nieuwe bedrijf in. Ik had 22,8 procent van de stuken, en Van Rijts BV ook. In het nieuwe bedrijf zullen we samen opgeteld tegen de 40 procent van de stukken bezitten.’

U doet al jaren zaken met Jan van Rijt – niet alleen in TMC, maar ook in andere firma’s. Gaat u daarmee door?

‘Jan van Rijt en ik doen al zaken sinds 2000. Toen ik dat jaar startte met TMC, vond ik in hem een investeerder. Ik zag in hem de meeste toegevoegde waarde. Al die tijd is hij als aandeelhouder aangebleven. En met die samenwerking gaan we door.’

Hoelang duurden de gesprekken?
‘We zijn zo rond de zomer begonnen. Vakantie? Nee, ik heb deze zomer nauwelijks vakantie gehad…’

Investeerder Todlin is ontevreden met de overname (pdf), maar stelt in het onderhandelingsproces een hogere verkoopprijs te hebben bedongen. Hoeveel hoger?
‘Todlin heeft nauwelijks een hogere prijs gekregen! Ze vonden het jammer dat wij met een koper kwamen. Ze ondernemen graag met ons. En ze hadden dat liever nog laten voortduren.’

Volgens uw LinkedIn-pagina bent u oprichter van concurrerend detacheringsbedrijf Forexx. Bezit u nog steeds een belang in detacheerder Forexx?
‘Ja. Forexx is een investering van mij en Jan van Rijt. Over die participatie hebben we het tijdens de beursgang van TMC ook al gehad. Ik ben de oorspronkelijke oprichter van Forexx en heb op moment van mijn aantreden als CEO van TMC mijn functie aldaar opgegeven. Wel bleef ik als aandeelhouder aan.’

Concurreert Forexx met TMC? Of heeftTMC zaken met Forexx gedaan?
‘Forexx is geen concurrent van TMC. Er werken een man of vijftig, volgens een andere formule dan TMC. Forexx levert echte werving- en selectiediensten. Bij TMC zijn de werkondernemers in vaste dienst. Met Forexx doet TMC nooit zaken.’

Blijkens de jaarverslagen van uw persoonlijke BV TMB Holding bezit u ook belangen in de bedrijven Exceed en MJ Executives. Geldt daar hetzelfde voor?
‘In MJ Executives zaten twee activiteiten: Software en SAP. Toen we naar de beurs gingen hebben we die activiteiten geïntegreerd in TMC. Dat bedrijf bestaan dus niet meer. En Exceed is nooit een succes geweest. Beide bedrijven spelen geen rol.’

TMC heeft een mooie koersontwikkeling doorgemaakt, terwijl generieke detacheringsreuzen en uitzendbedrijven de afgelopen vier jaar veel van hun klanten, omzetten en marges zijn kwijtgeraakt. Is de markt voor TMC ook substantieel gewijzigd of profiteert het bedrijf vooral van gebleven schaarste?
‘De markt is heel goed voor ons. Wij hebben een diepgeworteld vertrouwen in onze klanten. Neem bijvoorbeeld ASML. Met dat bedrijf hebben we een buitengewoon goede relatie.’

Kunt u zeggen dat de detacheringsmarkt voor TMC nu dezelfde is als de markt van 2008 en eerder?
‘Ja. De markt is voor ons niet fundamenteel veranderd. Wij ontwikkelen ons onafhankelijk van de conjuncturele beweging: de schaarste en krapte blijven bestaan en nemen hand over hand toe. De enige echte dip die wij hebben gehad was in 2009, toen bedrijven als ASML vreselijk krompen. Maar in 2010 zijn we makkelijk hersteld en in 2011 hebben wij een topjaar gehad. Schaarste en de strategische kennis – dat bepaalt ons succes.’

Geef een reactie