#hrtecheurope: Stowe Boyd

Stowe BoydDe tweede dag begint met een sessie gegeven door Stowe Boyd die de bijzondere titel Managing Director & social Media Futurist (bij Work Talk Research) draagt. De insteek van zijn sessie, getiteld The business of social business, is als volgt:

Stowe Boyd will examine the market forces that are leading today’s enterprise to adopt social technologies and related models of work, and the business rationale for their use. He will explore the transition from marketing-oriented social media to enterprise-spanning social networks, and the opportunities for increased productivity, innovation, and customer connection that these tools and techniques offer.

Eens kijken of Boyd ook iets gaat zeggen over de grotere sociaal-economische en demografische trends, want social technologies leven natuurlijk niet in isolement. Ik ben benieuwd

En even een kadertje: A social enterprise was originally defined as a socially conscious company. En dat is natuurlijk iets totaal anders dan een social business die we tegenwoordig identificeren als een een bedrijf dat social media integreert in haar processen. Waarmee een bedrijf nog zeker niet socially conscious hoeft te zijn.

Volgens Boyd zitten we al in een nieuwe wereld, we zijn alleen nog niet in staat om die te zien.

Social media heeft geleid tot een range aan nieuwe werkwijzes waar bedrijven op (proberen te) reageren. Een definitie van social business:

A social business is a business that is designed consciously around socialiyty and social tools, as a resonse to a changed world and the emergence of the social web and a long list of other advances.

Boyd weeft nadrukkelijk de sociaal-economische ontwikkelingen in zijn verhaal, dus dat zit helemaal snor. Onder meer de enorme verschuiving van een vast dienstverband naar allerlei vormen van flexwerk, een toenemende urbanisatie van de wereld en de consequenties die dit heeft op onze samenleving, productiviteit, intensiteit van sociale interactie, honorering, (tempo van) innovatie. Niet te herhalen vanwege het tempo, slechts aan te stippen vanwege het belang.

Als een gevolg van deze ontwikkelingen nemen de volgende zaken toe:

  • Volatility
  • Uncertainty
  • Complexity
  • Ambiguity 

Wat weer een prettig acroniem (VUCA) oplevert. Waarmee de wereld zodanig ingewikkeld zou worden dat experimenteren een betere manier van werken is dan strategische planning. En dat is natuurlijk ook een fantastisch excuus om niet teveel na te denken en gewoon maar een beetje aan te rommelen…

Boyd geeft aan dat bedrijven van functiegebied-specifieke silo’s migreren naar horizontale en diagonale communicatie tussen afdelingen en relaties met stakeholders buiten het bedrijf (klanten, leveranciers) als gevolg van de ontwikkelingen rondom social media. En deze ontwikkeling gaat door waardoor feitelijk de grenzen van een bedrijf vervagen. Een social business is dus eigenlijk grenzeloos en vloeibaar.

Volgens Boyd nemen vertrouwen, productiviteit en waarschijnlijk ook tevredenheid toe als resultaten (ook al zijn het maar kleine resultaten) met een grote frequentie worden gedeeld. En dat is mogelijk/waarschijnlijk een reden van het enorme succes van social media (hij geeft onder meer Yammer als voorbeeld).

True influence in social networks is not a numbers game. Mijn vertaling overigens, volgens Boyd zijn leaders in the new normal niet de mensen met de meeste volgers maar thought leaders met waarschijnlijk een kleinere groep volgers die de kwaliteit kunnen begrijpen en deze weer weten te vertalen naar hun volgers. Killer comment voor (huidige versies? van) Klout, Kred, Peerindex die zich vooral op volume (volgers, aantallen berichten) richten.

Een goede, rustige en deskundige spreker en daarmee een waardevolle sessie. Waren alle sessies maar zo…

Op naar de volgende!

Geef een reactie